Du er her:

Beskæftigelsen for personer med handicap helt i bund

20. februar 2015

SFI har siden 2002 fulgt udviklingen i beskæftigelsen for danskere med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Denne femte rapport i rækken viser, at der fortsat er store udfordringer, når det gælder inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet

Mens 77 pct. af 16-64-årige danskere uden handicap var i arbejde i 2014, gjaldt det kun 43 pct. af danskere i samme aldersgruppe, som har et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Beskæftigelsesandelen blandt personer med handicap er desuden faldet siden 2005, fra 51 pct. til nu 42,6 pct.. Andelen af beskæftigede personer med handicap ligger nu altså på det laveste niveau siden 2002. Og er ikke steget de sidste to år.

’Det er i store træk en meget kedelig udvikling, denne rapport dokumenterer. Der er gennemført store reformer, som udover at spare penge på forsørgelse, skulle få personer med handicap i job. Indtil nu har vi mest mærket sparekniven, og ikke meget til det med jobskabelsen. Jeg kunne have ønsket mig, at rapporten her havde vist mig et mere positivt billede af inklusionen på det danske arbejdsmarked’, udtaler Thorkild Olesen.

Flere med et større handicap men dårligere arbejdsevne

Rapporten belyser blandt andet gruppens vurdering af deres handicap og arbejdsevne. Ud af de ca. 600.000 danskere, som har et handicap eller længerevarende helbredsproblem, vurderer 40 pct. at de har et mindre handicap, mens 60 pct. vurderer at have et større handicap. Og sidstnævnte gruppe har været stigende siden 2005.

Især gruppen af personer med psykiske lidelser, som udgør ca. 14 pct. af hele gruppen af personer med handicap, vurderer at de har et større handicap og en mindre arbejdsevne, sammenlignet med andre handicapgrupper.

Personer med handicap vurderer desuden deres arbejdsevne til at være dårligere i 2012 og 2014, end de gjorde i 2005 og 2008.

’Samlet set viser denne femte SFI-rapport om beskæftigelsen for personer med handicap, at inklusion på arbejdsmarkedet ikke kommer af sig selv. Der er behov for en ny og langt mere ambitiøs strategi for at sikre, at personer med handicap også får del i de job, som skabes i Danmark over de næste år, fastslår Thorkild Olesen.

Undersøgelsen indeholder desuden interessant viden om hvor meget personer med handicap arbejder, i hvilke brancher, ansættelsestyper, brug af støtte og kompensation, fastholdelse, samt holdninger og viden om handicap.

Find hele undersøgelsen her