Du er her:

Borgere med handicap skal tage et aktivt valg i forhold til digital kommunikation

18. november 2015

I mange år var formanden for Handicaprådet i Gentofte, Hans Rasmussen, afhængig af, at andre kom og læste hans post højt for ham. I dag klarer hans computer det. Nu opfordrer han til mere dialog, om hvordan digitale værktøjer kan give ældre borgere og borgere med handicap mere frihed.

I dag er danskernes kommunikation med det offentlige digital. De fleste danskere er hoppet med på den digitale vogn, og for mange er Digital Post og digital selvbetjening blevet en helt naturlig del af hverdagen.

Men for nogle ældre borgere - og for borgere med handicap - giver den digitale kommunikation anledning til stor bekymring, og mange vælger derfor straks at blive fritaget. Ifølge Hans Rasmussen, der selv er blind, er det dog vigtigt, at ældre og mennesker med handicap bliver gjort opmærksomme på mulighederne for hjælp til fx Digital Post.

”Mange ældre og borgere med handicap vil have gavn af rådgivning fra ligesindede i overvejelsen for og imod digitalisering, så beslutningen vedrørende digital kommunikation med det offentlige bliver truffet på et oplyst grundlag. Det er min oplevelse, at mange ældre og mennesker, der har et handicap, slet ikke er klar over, hvilke muligheder for hjælp til digital kommunikation, der faktisk findes derude,” siger Hans Rasmussen.

”Før i tiden vidste jeg ikke, hvad mine breve indeholdt og måtte vente med at finde ud af det, til nogen kom forbi og læste brevene højt. Nu kan jeg selv ordne mine ting og er derfor mere uafhængig. Digitaliseringen og teknologien kan give folk med handicap nogle helt nye muligheder.”

Et spørgsmål om tillid

For nogle borgere er en fritagelse fra de digitale løsninger det eneste rigtige, men en mulighed kan også være at give et familiemedlem læseadgang, forklarer Hans Rasmussen.

”Karen på 90 år skal ikke nødvendigvis investere i en dyr computer, som hun ikke kan finde ud af at bruge. I stedet kan hun overveje at give sine børn eller børnebørn læseadgang. Det kan også være, at en borger har et handicap, som gør, at vedkommende ikke benytter en computer, men stadig godt kan se det smarte i Digital Post-løsningen, og derfor kan få gavn af muligheden for at give en anden læse- og skriveadgang. For mange giver det en tryghed at give et familiemedlem læseadgang, fordi man på den måde sikrer sig, at vigtige breve fra det offentlige bliver læst. Det er et helt personligt valg at give læseadgang, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om tillid. Ældre og handicappede har brug for vejledning om disse muligheder.”

Rådgivning på baggrund af personlige erfaringer

I samarbejde med Gentofte kommune og Seniorrådet i Gentofte, har Hans Rasmussen og Handicaprådet taget initiativ til en række dialogmøder på borgerservicecentret i Gentofte. Her kan ældre og borgere med handicap møde op og få rådgivning om Digital Post og selvbetjening af personer, som står i samme livssituation som dem selv.

”Vi vil gerne tale med borgerne om fordele og ulemper ved at kommunikere digitalt med det offentlige. Medarbejderne på landets borgerservicecentre kan naturligvis rådgive borgerne kvalificeret om de muligheder, digital kommunikation med det offentlige giver, men jeg tror, at vi kan bidrage med nogle andre perspektiver, på baggrund af vores personlige indsigt,” siger Hans Rasmussen, der håber, at andre af landets kommuner, i fremtiden, vil lave lignende dialogmøder for ældre og handicappede.

 

Tors den 19.11 kl. 13-16 

vil repræsentanter for Seniorrådet og Handicaprådet være til stede på borgerservicecentret i Gentofte. Her kan interesserede komme og få sig en snak om digital kommunikation med det offentlige og få vejledning til både Digital Post og digital selvbetjening.