Du er her:

Bredt flertal i Folketinget indfører opsættende virkning

24. maj 2017

Borgere kan nu beholde hjælp efter nogle af servicelovens bestemmelser, mens deres sag behandles i Ankestyrelsen. Det sker, efter et bredt flertal i Folketinget har understreget, at borgerne ikke skal indrette sig efter kommunens afgørelse i de 14 uger, hvor deres sag behandles. Det er et vigtigt skridt mod bedre retssikkerhed, mener Danske Handicaporganisationer.

I efteråret 2016 tog flere organisationer positivt imod meldingen om, at et bredt flertal ville øge borgernes retssikkerhed i de tilfælde, hvor en kommune træffer afgørelse om at nedsætte eller frakende hjælp efter serviceloven. Det ville partierne gøre ved at indføre en såkaldt varslingsperiode med opsat virkning for visse bestemmelser i serviceloven. I løbet af foråret blev der imidlertid sået tvivl om, om borgeren alligevel skulle indrette sig efter kommunens afgørelse i løbet af de 14 uger. Men nu fastslår både ministeren og et bredt flertal i Folketinget, at det ikke er tilfældet. Der er opsættende virkning i den periode, sagen behandles i Ankestyrelsen.

Opsættende virkning slået fast

Forvirringen opstod, fordi ministeren i et svar til Folketinget skrev, at borgeren ikke kunne undlade at indrette sig efter indholdet i kommunens afgørelse i de 14 uger. Ministeren har nu ændret opfattelse og stiller et ændringsforslag til lovforslaget. Dermed indskriver hun i lovforslaget, at borgeren ikke skal indrette sig efter kommunen afgørelse i de 14 uger.

Partierne bag aftalen skriver også , at de ”…. er enige om at udvide aftalen, således at der først skal ske en effektuering af kommunernes afgørelse i forhold til de omfattende ordninger, når varslingsperioden på 14 uger er udløbet”. Dermed har både aftalepartierne og ministeren slået fast med syvtommersøm, at borgeren er fredet i de 14 uger.

Det er med lovforslaget også aftalt, at Ankestyrelsen skal behandle sager med opsættende virkning i en særlig fast track-ordning. I fast track-ordningen skal sagerne behandles inden 14 uger. Dermed vil borgere, der har klaget over forkerte afgørelser, ikke miste deres hjælp.

En lang proces nærmer sig sin afslutning

Aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser blev indgået den 4. november 2016. På baggrund af aftalen blev der lavet et lovforslag (lovforslag nr. 150), som Folketinget har behandlet her i foråret. Her blev det fastslået, at opsættende virkning gælder for hjælp efter servicelovens §§ 95, 96 og 98, om plads i et særligt dag- eller klubtilbud efter §§ 32 og 36, om bilstøtte efter § 114 og om ophør af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42.

Lovforslaget forventes at være færdigbehandlet den 2. juni 2017. Når lovforslaget er vedtaget, vil bestemmelserne om opsættende virkning træde i kraft den 1. januar 2018.