Du er her:

Bredt forlig om gymnasiereformen

9. juni 2016

I fremtiden bliver sværere for unge at blive optaget i gymnasiet

Så faldt gymnasiereformen på plads med en bred aftale vedtaget af blå blok, Socialdemokraterne, SF og De Radikale d. 3. juni 2016.

Med reformen indføres et karakterkrav på 2 for at blive optaget på STX (alment gymnasium), HHX (handelsgymnasium), HF (højere forberedelseseksamen) og HTX (teknisk gymnasium). DH har advaret mod at indføre karakterkrav, da det kan betyder, at unge med handicap får vanskeligere ved at komme i gymnasiet.

”En ungdomsuddannelse er en vigtig nøgle til, at personer med handicap på længere sigt kan blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Vi ved, at der er elever med handicap, der ikke har fået tilstrækkelig hjælp, eller som måske har haft meget fravær i grundskolen på grund af handicap. De kan have et problem med at leve op til karakterkravet. Derfor er jeg bekymret for, at det nu bliver sværere for de unge at blive optaget på en gymnasial uddannelse” siger DH's formand Thorkild Olesen.

Med reformen bliver det samtidigt langt sværere at gennemskue, hvad der skal til for at blive optaget på gymnasiet.

Fakta om reformen:

  • Der indføres en styrket uddannelsesparathedsvurdering.
  • For at blive erklæret uddannelsesparat skal elever, der søger ind på stx, hhx og htx, opfylde et minimumkarakterkrav på 5,0 i deres uddannelsesparathedsvurdering.
  • Elever, der søger ind på toårigt hf, skal opfylde et minimumskrav på 4,0 i deres uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse.
  • For en positiv uddannelsesparathedsvurdering, må det faglige niveau ikke falde til under minimumsniveauet fra 8. til 9. klasse. Niveauet i uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes ved elevernes afgangseksamen.
  • Elever med et gennemsnit på mindst 6 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen får en mulighed for at blive optaget uden at have en positiv uddannelsesparathedsvurdering.
  • Elever, der ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der svarer til uddannelsesparathedsvurderingens 5,0, får krav på optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis de opnår et gennemsnit på mindst 3 i gennemsnit af de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.
  • Hvis de søger direkte ind på hf i 10. klasse, kan de optages, hvis de har opnået 02 i dansk og matematik i Folkeskolens afgangseksamen. Hermed bliver folkeskolens afgangsprøve nu en afgangseksamen.
  • De elever, hvis standpunktskarakterer i april måned i 9. klasse opfylder uddannelsesparathedsvurderingens minimumskrav på 5,0, men som får mellem 2 of 3 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, er forpligtet til at gennemføre en vejledningssamtale for at udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvorefter eleven har krav på optagelse på en ungdomsuddannelse, eleven ønsker, det være sig en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller eux.