Du er her:

Brobyggernetværk sætter fokus på jobs til personer med handicap

18. juni 2015

Den 10. juni mødtes deltagerne af Brobyggernetværket, Danske Handicaporganisationer, virksomheder, samt civilsamfundsorganisationer. Netværkets andet møde havde fokus på, hvordan personer med synshandicap kan løfte opgaver på lige fod og uden udgifter for virksomheden - ved brug af hjælpemidler og personlig assistance.

Brobyggernetværket arbejder på at inkludere personer med handicap i lokale organisationer og virksomheder. Hvad skal der til for, at personer med handicap kommer i job? Det er en del af issuet.

Andreas fra Grennesminde

Netværksmødet fandt sted på den socialøkonomiske virksomhed, Grennessminde, der er dag- og botilbud for unge med særlige behov. Tidligere elev på Grennessminde, Andreas, og hans arbejdsgiver, Tom fra Sydkystens Brolægning og Kloak, fortalte om, hvordan Andreas over tre år har udviklet sig fra at skulle ringes op hver morgen til i dag at være fast ansat. Andreas havde i øvrigt samme dag deltaget i Danmarksmesterskabet i kloak og var gået videre til finalen.

Derudover fortalte projektleder Christian Bundgaard, fra Dansk Blindesamfund, om sine erfaringer med arbejdsmarkedet.

Netværket ruster arbejdsgiver og kommune

Brobyggernetværket sætter ligeledes fokus på, hvordan man som arbejdsgiver, kan blive bedre rustet til at omgås personer med forskellige handicap. Hvordan virksomheder og lokale organisationer kan være med til at give personer, med handicap, et fællesskab at være en del af. Desuden, hvordan kommuner kan understøtte virksomheder i at oprette jobs til personer med handicap.

Inspirationsmateriale til lokale DH-afdelinger

Med baggrund i netværkets arbejde, udarbejder netværket inspirationsmateriale til de lokale DH-afdelinger, der ønsker at sætte jobs til personer med handicap på dagsordenen.

Danske Handicaporganisationer ønsker med brobyggerarbejdet at sætte fokus på det tredobbelte udbytte, der følger med, at personer med handicap kommer i beskæftigelse: Det er godt for samfundsøkonomien, godt for vækst i virksomheder og godt for det enkelte menneske.

Godt på vej

Der er nu skabt 18 jobs til personer med handicap med Høje Taastrup Kommunes projekt, Partnerskab for job og vækst, og 8 jobs er i støbeskeen. Projektet løber over to år, har 50 nyskabte jobs som målsætning og er allerede godt på vej.

mro@handicap.dk