Spring til indhold

Du er her:

Brug satspuljemidler på inkluderende byggeri!

2. november 2017

Vi har brug for mere viden om inkluderende byggeri. Statens Bygningsforskningsinstitut har den viden, men er i fare for at lukke og slukke med udgangen af 2017, hvis de ikke får forlænget deres bevilling.

De fysiske rammer kan have en positiv effekt i arbejdet med blandt andet personer med handicap. Det viser Realdania´s nye rapport om sociale mursten.

Men der er stadig brug for mere viden på området og den viden har Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Thorkild Olesen m.fl. opfordrer regeringen til at forlænge SBI´s satspuljebevilling, som udløber med udgangen af 2017. 

"Vi mangler stadig mere viden om, hvor stor effekten er, og hvordan vi fremmer den".

SBi rummer pt. landets eneste forskningsmiljø inden for universelt design og tilgængelighed til det byggede miljø. Hvis satspuljemidlerne til SBI 's rådgivning ophører, vil det betyde, at vigtig viden vil gå tabt. 

Det vil være katastrofalt, mener bidragyderne bag det fælles indlæg i Altinget. 

"Det byggede miljø i Danmark er fortsat præget af et stort behov for øget tilgængelighed, mere viden om byggeri til psykiatrien, og hvordan vi bedst bygger inkluderende for alle; herunder ældre med demens og personer med handicap".

Bidragyderne er udover Danske Handicaporganisationers formand, Lene Espersen, direktør i Danske Ark; Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri; Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Læs det fælles debatindlæg i Altinget her

kkgs@handicap.dk