Du er her:

Carsten Koch-anbefalinger kan blive startskud i rigtig retning

17. marts 2015

Regeringens ekspertudvalg om den aktive beskæftigelsesindsats har i dag offentliggjort en række anbefalinger til en ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Handicaporganisationerne vurderer, at anbefalingerne er fornuftige, balancerede, og adresserer nogle af de væsentlige udfordringer.

”Anbefalingerne er et positivt og længe ventet modsvar i den aktuelle og fordrejede debat om, hvem der kan tjene 3 eller 6 kroner mere ved at komme i arbejde. Her er der fokus på investering – gulerod, fremfor pisk, og tak for det”, lyder den overordnede vurdering fra Thorkild Olesen.

Tværfaglige indsatser er nødvendige

Udvalget forsøger med sine anbefalinger at gøre op med den massive og ødelæggende silotænkning, som hersker i kommunerne i dag, og som især rammer de ledige, som har et handicap og som derfor har brug for indsatser fra flere forvaltninger og sektorer. Udvalget foreslår f.eks. efteruddannelse, metodeudvikling, beslutningskompetence til rehabiliteringsteam og et redskab til at beregne gevinster af investering i den enkelte borger.

”Udvalgets anbefalinger til en styrket tværfaglig indsats går i den rigtige retning. De peger f.eks. på, at borgeren skal være i centrum, men her kunne jeg godt have tænkt mig nogle mere ambitiøse anbefalinger f.eks. vedrørende borgerinddragelse og klageadgang i ressourceforløb”, konstaterer Thorkild Olesen. ”De mest udsatte ledige med handicap oplever dagligt forvaltninger, der ikke arbejder sammen. Anbefalingerne er et første skridt mod at løse problemerne, og det er vigtigt at komme i arbejdstøjet med det samme” opfordrer Thorkild Olesen.

Mere fokus på virksomhedernes rolle

Udvalget har stærkt fokus på en øget brug af virksomhedsrettede tilbud til målgruppen. Blandt andet foreslås to nye virksomhedsrettede tilbud, ligesom udvalget peger på, at kommunerne og borgerne skal have større tilskyndelse til at bruge virksomhederne langt mere aktivt i beskæftigelsesindsatsen, men det kræver at virksomhederne vil det.  

”Virksomhederne klager over mangel på arbejdskraft. Handicaporganisationernes medlemmer vil rigtig gerne i job, og alligevel er de overrepræsenteret i ledighedsstatistikkerne. Udvalget viser konkret, at der er et kæmpe potentiale for at få mennesker med handicap ud i virksomhederne. Det kræver, at jobcentrene giver den nødvendige service og hjælp, men det kræver også, at flere nye virksomheder er parate til at tage det sociale ansvar, der er behov for”, siger Thorkild Olesen.

Aldersgrænse på revalidering er en fejl

Udvalget konstaterer, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet har et uddannelsesefterslæb og mangler kompetencer ”Set i det lys er udvalgets forslag om aldersgrænse på uddannelsesrevalidering helt forfejlet. Det vil indebære at nogle unge med handicap reelt vil være afskåret fra at tage en uddannelse, og jeg tror næppe, at det har været intentionen, lyder det fra Thorkild Olesen.