Du er her:

Danmark har brug for en national handicappolitik

6. september 2018

Danmark har brug for en national handicappolitik. Det er budskabet i det fælles brev, som DH sammen med 59 andre organisationer har sendt til Børne- og Socialminister Mai Mercado.

Vi har tidligere haft en national handicappolitik. Det vil vi gerne have igen.

Derfor har DH gået sammen med 59 andre organisationer og skrevet et fælles brev til børne- og socialministeren. 

Som det er nu, står udviklingen af levevilkår for mennesker med handicap i stampe – og på nogle områder går det direkte baglæns.

Det viser tal fra handicapbarometer.dk, som Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde i 2017.

Derfor har vi brug for klare målsætninger for, hvor vi skal hen, for at sikre en positiv udvikling.

Sammen har vi opstillet tre punkter for, hvad den nationale handlingsplan skal rumme: 

  1. Være tværgående, dække alle typer handicap og tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention
  2. Rumme målbare målsætninger
  3. Sikre en forsvarligt indsamlet statistisk viden på handicapområdet, så udviklingen kan følges – også på kommuneniveau og for børn.

Organisationerne bag det fælles brev spænder vidt inden for fagbevægelsen, uddannelsessektoren, den sociale sektor og sundhedssektoren. 

Læs mere på Institut for Menneskerettigheder her

Læs mere om sagen i Altinget, 6. september 2018