Du er her:

Danske Handicaporganisationer på Folkemødet 2017

1. juni 2017

Igen i år deltager Danske Handicaporganisationer i Folkemødet på Bornholm. Vi er med i debatterne, når der skal sættes fokus på mennesker med handicap.

Herunder kan du læse om de arrangementer, som Danske Handicaporganisationer deltager i på Folkemødet.


Socialområdet 

Hvordan kan en investeringsmodel på voksenområdet se ud?

 1. juni 13:00 - 14:00 - Arrangør: Dansk Socialrådgiverforening.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst

Hvordan kan en investeringsmodel på voksenområdet se ud? En afsøgende debat, som sætter fokus på et område, som er svært økonomisk styrbart for kommunerne. Debatten skal gerne resultere i, at politikere og andre går derfra med nogle ideer til området. Eksperter vil give deres bud og eksempler på investeringsmodeller på voksenområder - og de vil i dialog med kommunalpolitikere drøfte potentialer og udfordringer.


Få de rette kompetencer i spil - for mennesker med handicap!

 1. juni 14:30 - 15:30 - Arrangør: Det Centrale Handicapråd.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst
Hvad gør vi ved tillidskløften mellem sagsbehandlere og borgere? Mange borgere med handicap føler sig ikke hørt, og oplever, at sagsbehandlerne ikke har den nødvendige viden om handicap og relevante tilbud. Det viser en undersøgelse, som Det Centrale Handicapråd fik gennemført i 2015. Undersøgelsen viser også, at mange sagsbehandlere selv vurderer vidensniveauet om borgerens specifikke handicap forholdsvis lavt. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at sagsbehandlere gør en stor indsats for at yde den bedste hjælp. Men hvilke kompetencer skal de fagprofessionelle egentlig have, for at give borgerne den rette hjælp, og dermed også den bedste livskvalitet? Og hvilke kompetencer har borgeren brug for i forhold til at kende sin egen situation og efterspørge den rette hjælp? Vi vil diskutere, hvilke kompetencer både professionelle og borgere skal besidde for at bryde tillidskløften og i stedet samarbejde om at finde frem til den bedste og mest meningsfyldte hjælp til den enkelte borger.


Konkurrencestaten

 1. juni 16:30 - 18:00 - Advokatrådet. Skatteankestyrelsen.

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Konkurrencestaten – hvorfor gik det galt, og hvordan undgår vi gentagelser? Og hvilken betydning har det haft for borgernes retssikkerhed? Deltag i debatten med bl.a. Marianne Jelved (RV), Thorkild Olesen (Danske Handicaporganisationer) Anni Pilgaard (Dansk Sygeplejeråd), og Annette Hummelshøj (Skatteankestyrelsen) og med Jan Nørgaard (CairosConsult) som moderator. Debatten vil tage udgangspunkt i, at konkurrencestaten har fået slagside på bl.a. skatteområdet, folkeskolen og det sociale område. Advokatrådet og Skatteankestyrelsen inviterer til debat om bl.a. strukturelle og ledelsesmæssige aspekter og udfordringer.


Hokus Pokus, du er rask - Retssikkerhed i forvaltningen

 1. juni 10:00 - 10:50 - Arrangør: Advokatrådet. Danske Handicaporganisationer (DH).

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Det handler om din ret til hjemmehjælp, om retten til at få sygedagpenge og om støtte til familien med et handicappet barn. Der er meget på spil for borgerne, når forvaltningen træffer sin afgørelse. Og alt for ofte er afgørelsen ikke korrekt. Tal viser, at Ankestyrelsen omgør op mod hver fjerde sag på socialområdet, når borgeren klager. Advokatrådet og Danske Handicaporganisationer inviterer en række aktører og eksperter inden for det sociale område til at debattere retssikkerhed i forvaltningen. Vær med i debatten. Det gælder også din retssikkerhed.


Kan man konkurrenceudsætte støtte til handicappede?

 1. juni 14:00 - 15:00 - Arrangør: Socialpædagogerne.

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Er det okay at beskrive de mest udsatte mennesker i Danmark som varer, der kan udsættes for konkurrence på linje med sødmælken på plejehjemmet? En kommune er ikke forpligtet til at konkurrenceudsætte velfærdsopgaver. Det er et valg, som kommunen kan træffe. Konkurrenceudsættelse er et blandt flere midler til at sikre, at man får mest muligt for pengene. Men hvad vil det betyde for det socialpædagogiske område, hvis man bryder med det, man ved, der virker; nemlig kontinuitet og tryghed? Det vil vi stille skarpt på, når vi skal høre, hvordan man på botilbuddet Nåleøjet i Aalborg Kommune arbejder med udviklingshæmmede borgeres drømme og relationer. Spørger man danskerne om deres holdning til konkurrenceudsættelse er billigst ikke bedst. Men hvad mener du? Kom og vær med når Socialpædagogerne spørger, om man kan konkurrenceudsætte kernevelfærd som fx socialpædagogisk støtte til handicappede.

 

Tilgængelighed


Inklusion: Skal alle folk kunne bruge vores byer?

15. juni 16:30 - 17:30 - Arrangør: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst

Alle har ikke mulighed for at bruge byen i dag. Hvordan ønsker du selv, at byerne udvikler sig? Som danskere er vi vant til at færdes frit og tage vores adgang til byrum og bygninger for givet. Men forestil dig, at det ikke var sådan. At der var steder, du ikke kunne komme. Et bibliotek, en museumsbygning, en forretning eller din nærmeste vens lejlighed. Sådan ser virkeligheden ud for en voksende gruppe af dansker. Borgere med forskellige handicap og en voksende andel af borgere, der på grund af alder og svækket mobilitet oplever, at adgangen til det omgivende samfund bliver mindre. Vær med når Kunstakademiets Arkitektskole inviterer til debat på Folkemødets scene ’Rum:Lighed’ og sætter skarpt på: Hvordan skaber vi de bedste byer og bygninger, så vi alle har mulighed for at være med? Hvad betyder det for demokratiet, hvis alle ikke har lige adgang til at deltage? Hvordan ønsker du selv, at byen udvikler sig for dig og dine medborgere? Vi ser på muligheder og udfordringer for vores fremtidige fælles samfund og lader publikum tage aktivt stilling undervejs.


Universelt Design - en værdi i byggeriet?

 1. juni 09:00 - 10:00 - Arrangør: SBi AAU.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst

Designbegrebet Universel design sikrer, at vi inkluderer alle, når vi designer og bygger. Begrebet sætter menneske, funktionsevne og diversitet i centrum af arkitektur, design og byggeri, og Universel design kan derfor blive en afgørende løftestang til at sikre et inkluderende bygget miljø og samfund. Begrebet er nyt i Danmark, og spørgsmålet er, hvorfor det møder modstand i byggesektoren, og hvad der skal til for at begrebet inkluderes og betragtes som en værdi i byggeriet. Vi sætter barrierer og muligheder til diskussion mellem centrale aktører i byggeriet og skaber rammerne for en debat, som kan udpege både de vanskelige dilemmaer og de åbenlyse potentialer i at definere UD som en værdi både for byggeriets parter og brugere, og for byggeriets samfundsøkonomiske ansvar.


Er tilgængelighed det nye vindmølleeventyr?

 1. juni 12:00 - 13:00 - Danske Handicaporganisationer (DH).

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Mennesker med handicap har brug for tilgængelige produkter. Samtidig kan Danmark høste gevinster af nye tilgængelighedskrav fra EU. Danske virksomheder kan udnytte muligheden og skabe et nyt vindmølleeventyr ved at gå forrest med tilgængelige produkter som bl.a. tilgængelige e-bøger, billetautomater og it-programmer. Kom og hør hvordan tilgængelighed er det nye vindmølleeventyr. Danske Handicaporganisationer sætter i denne debat fokus på EU’s forslag til et tilgængelighedsdirektiv og de gevinster, der er ved det. Tilgængelighed gør produkter og tjenesteydelser brugbare for mennesker med handicap og sikrer, at vi kan bidrage i alle samfundets aspekter. Samtidig giver ens europæiske krav danske virksomheder mulighed for at få udbytte af det indre marked. Myndigheder, producenter og serviceudbydere får klarhed over hvilke krav, de skal opfylde for at kunne efterspørge eller udbyde tilgængelige produkter og serviceydelser i hele EU.

 

Uddannelse 

 

Alle Med - Inklusion i øjenhøjde

 1. juni 16:45 - 17:30 - Danske Skoleelever. Danske Handicaporganisationer (DH).

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

DSE og DH inviterer alle til at deltage i debatten om inklusions indsatsen i grundskolen. Med afsæt i det fælles projekt Alle Med - Inklusion i øjenhøjde, vil de to foreningers frivillige tage publikum igennem en række konkrete øvelser til at styrke det inkluderende klassefællesskab. Efterfølgende vil vi lægge op til en åben café debat imellem de fremmødte, hvor vi vil sætte inklusion på dagsorden, og drøfte hvordan vi kommer godt i mål med at få skabt gode rammer for inklusionen i den danske grundskole.

 

Sundhed

Kan vi få mere lighed i sundhed?

 1. juni 14:00 - 14:45 - Arrangør: Socialdemokratiet.

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Der er stadigvæk stor ulighed i sundhed. Grupper som håndværkere, ufaglærte og mennesker med handicap lever markant kortere og har flere sygdomsproblemer end resten af befolkningen. Flere projekter tyder på, at man kan gøre noget ved problemet. Roskilde Kommune, Danske Handicaporganisationer (DH) og 3F har med målrettede sundhedstjek fundet en markant række sundhedsproblemer blandt borgere og medlemmer. Sundhedstjekkende afslørede problemer som tandproblemer, vitaminmangel og for høj fedtprocent og blodtryk. Arriva tilbyder ligeledes alle ansatte sundhedstjek i deres ’sundhedsbus’. Hvordan kan vi få mere lighed i sundhed? Debat mellem Roskildes borgmester Joy Mogensen (S), formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen, direktør i Arriva Nicolaj Wendelboe og kloakarbejder Thomas Krabbenhøft. Debatten styres af folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S).

 

Handicap, en hindring for at være sund?

 1. juni 10:00 - 10:45 - Arrangør: Danske Fysioterapeuter.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst

Mennesker med handicap må ikke diskrimineres. Det står i FN's Handicapkonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Alligevel ved vi, at mennesker med handicap er mindre sunde end andre borgere, og de mest udsatte grupper af mennesker med handicap dør 15 - 20 år tidligere end andre borgere. Det skyldes dels sygdom, dels livsstil. Hvad er årsagen til denne ulighed i sundheden? Og hvordan løser vi problemerne? Det er emnerne i debatten.

 

Social ulighed i sundhedsjunglen - hvem har ansvaret?

 1. juni 12:10 - 12:55 - Arrangør: Danske Fodterapeuter. Lægevidenskabelige Selskaber.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst

Kom og hjælp os med at fordele ansvaret! Sundhedsområdet bugner i dag med tilbud, som kan være svære at gennemskue i forhold til virkning, kvalitet og patientsikkerhed. Det gælder også for socialt udsatte borgere, som er mere syge end resten af befolkningen, og oftere modtager en dårligere behandling af deres sygdom. Men hvor meget skal samfundet egentlig blande sig i udsatte borgeres valg? Er det myndighedernes rolle at levere neutral information, eller er det snarere i samfundets interesse at tilskynde udsatte borgere til at vælge de fornuftige sundhedstilbud? Giv din mening til kende, når vi diskuterer, om vi svigter de svageste medborgere, hvis vi overlader dem til deres eget frie valg uden indblanding, eller om vi tværtimod fratager udsatte borgere ansvaret for eget liv, hvis vi som samfund blander os for meget i deres valg? 

         

Medicin, mundtørhed og tandsygdomme

 1. juni 14:15 - 15:00 - Arrangør: Tandlægeforeningen. Danske Handicaporganisationer (DH).

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Flere og flere danskere lider af mundtørhed som bivirkning af nødvendigt medicinforbrug. Mundtørhed øger risikoen for caries, fordi bakterier i spyttet beskytter mod sygdommen. Der er rigtig mange typer medicin, som har mundtørhed som bivirkning, men problemet synes at være størst blandt psykisk syge og sårbare. Nogle oplever at få det ene hul efter det andet, selv om de børster tænder grundigt, og selv om de aldrig har haft huller før. Problemet med mundtørhed er derfor et eksempel på, hvordan egenbetalingen inden for tandplejen rammer skævt - både socialt og sygdomsmæssigt. Mundtørhed kan dog i nogen grad forebygges, men det kræver, at man i alle hjørner af sundhedsvæsenet er opmærksom på problemet. Danske Handicaporganisationer og Tandlægeforeningen inviterer til debat om, hvad der kan gøres ved det.

 

Sundhed: Politikere griller organisationer i omvendt samråd

 1. juni 14:40 - 16:00 - Arrangør: Ergoterapeutforeningen. Dansk Sygeplejeråd. Danske Fysioterapeuter. Danske Handicaporganisationer (DH). Danske Patienter. Diabetesforeningen. Forbrugerrådet Tænk. Gigtforeningen. Kræftens Bekæmpelse. Lægeforeningen. Scleroseforeningen. Ældre Sagen.

15 organisationer på sundhedsområdet inviterer til et ”omvendt samråd”. Normalt er det organisationerne der griller politikerne i et samråd – men her er rollerne skiftet. I det omvendte samråd er det politikerne der bestemmer emnerne og stiller spørgsmålene, og organisationerne der skal finde svarene. Kom og hør politikere og organisationer udfordre hinanden på aktuelle sundhedspolitiske emner. Som opfølgning på debatten inviterer vi på networking. Ordstyrer: Anders Heissel. Politikere: Bent Hansen(S), Stephanie Lose(V), Charlotte Fischer(B), Flemming Møller Mortensen(S), Kirsten Normann(F), Jeppe Jakobsen(O) & Ole Glahn(B) Mød følgende organisationer: Lægeforeningen, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet, Scleroseforeningen, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Diabetesforeningen, Forbrugerrådet, Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dansk Socialrådgiverforening, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Sygeplejeråd, Depressionsforeningen og Ældresagen.

 

Beskæftigelse

 

Flere job til mennesker med handicap

 1. juni 09:00 - 10:00 - Arrangør: SIND. Danske Handicaporganisationer (DH). Landsforeningen LEV. Muskelsvindfonden.

Deltager fra DH: Formand, Thorkild Olesen

Ifølge SFI faldt beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap fra 2002-2014. Samtidig bliver mange mennesker med handicap presset af de økonomiske reformer som f.eks. kontanthjælpsloftet samt pensions- og fleksjobreformen i 2013. En række store handicaporganisationer deler ud af deres erfaringer med at hjælpe mennesker med handicap i arbejde. Udviklingen diskuteres med politikere og arbejdsmarkedets parter.

 

Det rummelige Arbejdsmarked - hvordan gør vi det bedst?

 1. juni 12:30 - 13:30 - Arrangør: DH Bornholm.

Deltager fra DH: Næstformand, Sif Holst

Der er bred enighed om, at vi i Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Flere skal i arbejde, også personer med selv omfattende funktionsnedsættelser er ved at blive en del af arbejdsstyrken. Mange gange går det rigtig godt, når personer med større eller mindre handicap skal i arbejde, men af og til ender det i frustration og bristede forventninger for begge parter. Hvordan klæder vi den arbejdssøgende selv, arbejdsgiverne, jobcentret og andre fagfolk tilstrækkeligt på, til at et jobmatch lykkes? I panelet møder du fagfolk, der har deltaget i projektet "Mening og Mestring" og andre vellykkede kommunale projekter, samt repræsentanter for handicaporganisationer og politikere med erfaring fra beskæftigelsespolitisk arbejde.