Du er her:

Debatindlæg: Bagud på point i jobkøen

30. december 2018

Thorkild Olesen skriver i Nordjyske om, at flere unge med handicap skal have en uddannelse.

Trykt i Nordjyske 30. december 2018.

Af: Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

For nylig var vi i Danske Handicaporganisationer (DH) i kontakt med en ung mand med autisme.

Han er stoppet på flere ungdomsuddannelser.

Flere steder havde han svært ved passe ind: Gruppearbejdet var udfordrende og han oplevede, at lærerne ikke forstod hans udfordringer.

I dag er han på kontanthjælp og har formentlig lange udsigter til et job. Uden uddannelse er man bagud på point i jobkøen. Og VIVE's undersøgelser viser, at det netop er ekstra afgørende for unge med handicap at have uddannelse.

Udviklingen er bekymrende: Færre unge med handicap får en kompetencegivende uddannelse end tidligere.

Ifølge VIVE's seneste undersøgelse er tallet fra faldet fra 74 procent i 2012 til 66 procent i 2016.

Unge med handicap som muskelsvind, hørenedsættelse, autisme og skizofreni har masser at bidrage med.

Men der er brug for et uddannelsessystem, der også giver dem mulighed for uddannelse.

Vi opfordrer til et mere fleksibelt uddannelsessystem, og at der kommer mere viden om handicap ud på uddannelserne.

Eksempelvis har Astrid med cerebral parese (spastiske lammeser) fået lov til at tage hendes studentereksamen over fem år.

Det betyder, at hun snart har gennemført gymnasiet. I Høje Taastrup har elever med autisme glæde af at gå på ASF-linjen.

Det er en gymnasial uddannelse på samme faglige vilkår som resten af gymnasiet, men med særligt tilpassede fysiske og pædagogiske rammer.

Begge gode eksempler på, at fleksibilitet og den rigtige viden giver flere unge med handicap mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Ligeværdighed for mennesker med handicap skal være en endnu mere central værdi i samfundet.

Et skridt i den retning er at give flere unge med handicap en uddannelse.

Ellers ender vi bagud på point i jobkøen.