Du er her:

Deltag i evalueringen af EU's Handicapstrategi

10. februar 2016

EU-Kommissionen har igangsat en midtvejsevaluering af sin handicapstrategi for 2010 -2020. I strategien er der kortlagt otte centrale indsatsområder på EU-plan: Tilgængelighed, deltagelse, ligebehandling, beskæftigelse, uddannelse, social sikring, sundhed og foranstaltninger udadtil. Den offentlige høring skal hjælpe Kommissionen med at vurdere handicapstrategiens virkninger og sikre, at EU's politik fortsat matcher mennesker med handicaps behov og rettigheder.

Spørgeskemaet beder om din mening, om hvad der hidtil er opnået på EU-plan, dit syn på, hvilke udfordringer mennesker med handicap står over for, og hvad EU kan gøre for at tackle disse udfordringer. Kommissionen opfordrer borgere, organisationer, offentlige myndigheder, virksomheder, akademikere og andre interessenter til at besvare skemaet.

”Vi vil bruge resultaterne af høringen til at vurdere de fremskridt, der er sket som led i den europæiske handicapstrategi 2010-2020 og til at konstatere, hvilke problemer der skal løses på EU-plan, så vi sikrer fuld og ligelig deltagelse i samfundslivet for mennesker med et handicap,” skriver Kommissionen på deres hjemmeside.

Spørgeskemaet skal besvares inden 18. marts 2016 og kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside - det kan enten udfyldes online eller downloades og sendes på mail: Fortsæt til evalueringskemaet