Du er her:

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen: Små skridt i den rigtige retning

24. juni 2016

Årets nationale trivselsmåling i folkeskolen blev gennemført i foråret 2016. Nu er resultaterne klar.

Overordnet viser målingen en lille stigning i elevernes trivsel i skolen i forhold til målingen i 2015. I trivselsmålingen præsenteres eleverne fra 4.-9. klasses trivsel i fem indikatorer: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt generel skoletrivsel. Sammenlignet med målingen sidste år er gennemsnittene er steget med 0,1 for tre ud af fem indikatorer på trivselsskalaen, der går fra 1 til 5, mens det er uændret på de sidste to. Indikatoren for social trivsel har det højeste gennemsnit på 4,1. Indikatoren for støtte og inspiration har det laveste gennemsnit på 3,3.

I målingen angiver drenge en højere social trivsel end piger, og at drenge oplever mere ro og orden end piger. Indvandrere og efterkommere angiver i 2016 at opleve mere støtte og inspiration end elever af dansk herkomst. Elevernes trivsel stiger med forældrenes uddannelsesniveau på alle indikatorer, undtagen støtte og inspiration. Her er niveauet er ens på tværs af forældrenes uddannelse. Andelen af elever, der angiver at have oplevet mobning, er faldet fra 25 procent i 2015 til 20 procent i 2016. Mobning er mest udbredt på de lave klassetrin til trods for, at det er her, at der er sket et fald i andelen af elever, der angiver at være blevet mobbet.

Målingen giver ikke mulighed for specifikt at se resultaterne for elever med handicap eller elever der er ”inkluderede/tilbageførte fra et specialiseret tilbud”. DH’s temperaturmåling af inklusionen, der blev gennemført i foråret 2016 viste, at det står dårligt til med både den sociale og faglige trivsel blandt elever med handicap, der er inkluderet i den almindelige undervisning. I undersøgelsen svarede 21 % af forældre til børn med handicap, at deres barn står uden for det sociale fællesskab i klassen og hele 28% oplever, at deres barn ikke trives i skolen. DH mener derfor, at det politisk er vigtigt at følge nøje med i trivslen blandt elever med handicap, der er inkluderet i den almindelige undervisning.

Læs hele undersøgelsen på hjemmesiden for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling