Du er her:

DH advarer mod forringelser i ny servicelov

7. september 2016

DH advarer kraftigt imod, at mennesker med handicap mister en række rettigheder ifølge oplægget til en ny servicelov.

Karen Ellemann starter i dag forhandlinger om serviceloven.
 
Danske Handicaporganisationer har deltaget i det forberedende følgegruppearbejde.
 
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:
 
”Det er positivt med tiltag om udredning og handleplan for alle borgere. Der er behov for en kvalificeret og socialfaglig udredning af borgernes behov. Vi oplever i dag en række problemer med, at borgernes behov ikke er tilstrækkeligt belyst og dermed får borgerne ikke den rigtige hjælp.”
 
”Vi vil også rose tankerne om en tidligere, forebyggende indsats for borgerne”
 
Men DH advarer kraftigt imod, at mennesker med handicap mister en række rettigheder ifølge ministerens oplæg.
 
Det sker gennem det såkaldte indsatskatalog. Det går ud på, at en række rettigheder bliver en del af et indsatskatalog, hvorfra kommunerne kan skønne, hvilke ydelser borgerne får. Tidligere har borgerne haft ret til ydelserne, hvis de var i målgruppen for ydelsen.
 
”Mennesker med handicap vil miste støtte med de nye planer. Vi frygter, at mange svage borgere ikke får nok støtte til at være inkluderet i samfundet og dermed får en dårligere hverdag. De økonomiske hensyn vinder let over de socialfaglige hensyn ude i kommunerne”, siger Thorkild Olesen. 
 
”Det vil være uklart og uforudsigeligt for borgerne, hvad man kan få hjælp til. Mennesker med handicap får svært ved at gennemskue hvilken hjælp de har krav på, og det kan skabe øget mistillid til det offentlige system”, siger Thorkild Olesen. 
 
Derudover er der også forringelser på BPA-ordningen. BPA er en ’hjælpeordning’, der går ud på, at en lille gruppe med omfattende fysisk handicap har en hjælper tilknyttet.
 
Ministeren vil indføre ’rådighedstimer’, hvilket i praksis betyder, at de ansatte vil få stor lønnedgang.
 
”Det er ren sparerøvelse, som vil undergrave hjælpeordningen. Det bliver sværere at rekruttere handicaphjælpere i fremtiden, og det går i sidste ende ud over borgerne. Det er i direkte i modstrid med ordningens formål om en fleksibel hjælp, der gør det muligt at leve et liv på lige fod med andre", siger DH-formand Thorkild Olesen. 
Yderligere kommentarer:
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, 23 40 92 00