Du er her:

DH afleverer forslag til Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann om serviceloven

31. august 2015

Fredag d. 28. august mødtes DHs formand Thorkild Olesen med Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann. DH havde 3 vigtige emner med til ministeren: Forenkling af servicelovens voksenbestemmelser, retssikkerhed og endelig, bedre brug af viden i den sociale indsats. En imødekommende minister tog imod DHs budskaber.

Som tidligere socialordfører var Karen Ellemann involveret i lovforslaget om forenkling af Serviceloven. Lovforslaget blev taget af bordet i januar bl.a. efter pres fra DH. I det kommende samarbejde omkring forenkling af Serviceloven, er det vigtigt at genstarte hele processen, mente ministeren på mødet. Deri var Thorkild Olesen enig og han opfordrede til, at der i samarbejdet, ligeledes vil være en direkte dialog mellem KL og DH. Ministeren stillede sig positiv her overfor. DH afleverede samtidig vore forslag til, hvordan handicaporganisationerne mener, at serviceloven kan forenkles til gavn både for borgere og kommune - samtidig med, at borgerens retssikkerhed styrkes. Læs DHs forslag her

Thorkild Olesen understregede, at det er fuldstændigt afgørende at styrke borgernes retssikkerhed. Det skal ikke kunne betale sig for kommunerne at træffe forkerte afgørelser og fratage borgerne den nødvendige hjælp. Som eksempel pegede Thorkild Olesen på sagen fra Lemvig kommune, hvor en hjerneskadet kvinde skæres fra 63 til 22 socialpædagogiske timer om ugen. Hvis kvinden venter et år på Ankestyrelsens afgørelse og hjælpen koster 150 kr. i timen, så har kommunen sparet knap 320.000 kr. Samtidig er kvindens liv faldet fra hinanden. Thorkild Olesen understregede, at brugen af opsættende virkning er en god løsning på problemet. Ministeren var enig i, at der er en stor tillidskløft mellem kommuner og borgere. Ministeren gav udtryk for, at der var behov for at se nærmere på problemstillingen.

Når det drejer sig om bedre brug af den eksisterende viden og ny forskning på handicapområdet var ministeren helt på linje med DH. Det er et punkt, som ministeren vil arbejde for, bl.a. ved at oprette en ny data- og analyse afdeling i ministeriet.

mmh@handicap.dk