Du er her:

DH: Bedre adgang til lægen

11. juni 2018

Regeringen vil i et nyt udspil sikre flere alment praktiserende læger. DH opfordrer til ekstra indsats for at forbedre tilgængeligheden.

Kommentar til regeringens udspil om almen praksis

DH: Bedre adgang til lægen

Regeringen har fremlagt et nyt sundhedsudspil, der skal sikre flere alment praktiserende læger.

Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer (DH) udtaler:

”Manglen på læger er ekstra alvorlig for mennesker med handicap, da mange lægepraksisser er utilgængelige. Det problem nævner regeringens udspil, og det er rigtig godt, at man sætter penge af til sundhedshuse og flermandspraksisser. Men der er stadig brug for en ekstra indsats for at sikre tilgængelighed til lægepraksisserne.”

Cirka hver tredje praktiserende læges praksis er utilgængelig for mennesker med handicap. Det viste en optælling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i september 2016 på baggrund af data fra sundhed.dk.

Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer (DH) udtaler:

”Mennesker med handicap har et dårligere helbred end resten af befolkningen. Derfor er det ekstra uheldigt, at muligheden for at komme til lægen bliver besværliggjort af adgangsforholdene.”

Fakta: Kortere levetid og dårligere helbred
Mennesker med udviklingshæmning dør i gennemsnit 14 år tidligere end resten af befolkningen. For mennesker med alvorlige sindslidelser er levealderen op mod 15-20 år kortere end resten af befolkningen.
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2014), Merete Nordentoft (KU) mfl.

Mennesker med handicap oplever at have meget dårligere helbred end andre. 46 % af dem, der har større fysiske handicap, vurderer deres helbred som dårligt eller meget dårligt. Det gør kun 1,3 % af dem uden handicap.
Kilde: VIVE (2017)