Du er her:

DH deltager i FN-møde om, hvordan det går med at opfylde Handicapkonventionen

15. juni 2015

Hvert år afholdes en såkaldt ”statspartssamling” om, hvordan det går med Handicapkonventionen i alle de lande, der har ratificeret denne. I år foregik mødet i New York fra d. 9. – 11. juni.

Temaet for dette års møde er nye mål for den globale udvikling, og hvor væsentligt det er at sikre, at mennesker med handicap også får del i den globale udvikling.

DH’s formand, Thorkild Olesen, fremførte European Disability Forums synspunkter ved mødet. Her sagde Thorkild Olesen: ”Det er afgørende, at mennesker med handicap tilgodeses i den internationale udvikling. Det er noget, vi hidtil ikke har vidst så meget om. Der bliver nemlig ikke målt særskilt på, hvordan og i hvilken grad personer med handicap har gavn af den internationale udvikling. Det er vigtigt, at der bliver udviklet indikatorer og data, der viser, om mennesker med handicap opnår samme muligheder som andre. Hvis data viser, at mennesker med handicap ikke opnår samme muligheder, så har vi grundlag for særlige målrettede indsatser, der sikrer udvikling for personer med handicap.”