Du er her:

DH: fokus på mennesker fremfor på systemer

16. november 2015

Regeringen har fremlagt udspillet ”Frihed og ansvar for studiefremdrift”, der er en justering af den udskældte fremdriftsreform. I udspillet bliver der ikke ændret på, at de studerende stadig skal hurtigere gennem uddannelsessystemet, men til gengæld får universiteterne friere rammer og mere fleksibilitet i forhold til, hvordan de vil få de studerende hurtigere gennem uddannelserne. DH mener, at fokus skal være på mennesker frem for systemer, så de studerende med handicap får tilstrækkelig med fleksibilitet til at kunne gennemføre deres uddannelse.

Der har været stor kritik af ”Fremdriftsreformen”, der skal få de studerende hurtigere gennem studiet på de videregående uddannelser ved blandt andet at indføre obligatorisk tilmelding til prøver og eksaminer uden mulighed for afmelding. Danske Handicaporganisationer har længe været bekymret for, at fremdriftsreformen rammer studerende med handicap særlig hårdt. Derfor har handicaporganisationerne bakket op om behovet for en justering:

”Jeg synes, at det er positivt, at der lægges op til, at det ikke længere skal være et ufravigeligt krav fra centralt hold, at de studerende skal tvangstilmeldes et bestemt antal fag og eksaminer pr. semester. Hvis de enkelte uddannelsesinstitutioner får frie rammer til at fastsætte lokale regler om tilmelding til fag og prøver og krav om studieaktivitet, er jeg dog bekymret for, at vi vil se en stor forskelsbehandling af personer med handicap, på samme måde som vi kender det fra socialområdet og beskæftigelsesområdet i kommunerne. Det er uhensigtsmæssigt og vil give stor utryghed for de studerende med handicap. Jeg mener, at der er behov for overordnede og gennemsigtige regler for hele uddannelsessystemet, der sikrer, at studerende med handicap kan få den fornødne fleksibilitet, så de kan gennemføre deres uddannelse”, siger Thorkild Olesen.

Udspillet ”Frihed og ansvar for studiefremdrift” indeholder seks initiativer, herunder ophævelse af det centrale krav om tilmelding til fag og prøver på 60 ECTS-point pr. semester. I det nye initiativ kan det enkelte universitet selv fastsætte regler for tilmelding til fag og prøver. Uddannelsesinstitutionerne får med udspillet mulighed for at fastlægge et løbende studieaktivitetskrav i form af bestå-krav på op til 60 ECTS-point per studieår på alle eller på enkelte uddannelser. Studerende, der ikke opfylder bestå-kravet, udskrives af uddannelsen.

Herudover indeholder udspillet forslag om:

  •          Mulighed for løbende karaktergivende prøver og fremlæggelser
  •          Forbedrede muligheder for studerende, der er iværksættere
  •          Faglig relevant merit ved studieskift
  •          Forbedrede muligheder for faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelser

Læs hele udspillet her

kwk@handicap.dk