Du er her:

DH: Gode initiativer i social satspulje

1. november 2018

Partierne bag satspuljen har lavet en aftale om fordelingen af satspuljemidler på det sociale område for perioden 2019-2022. Danske Handicaporganisationer ser flere positive tiltag i aftalen.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Ros til partierne for at have et særskilt fokus på at forbedre børn og unge med handicaps muligheder for at få et sundt og selvstændigt liv. Lige nu mangler vi metoder og viden om, hvad der virker for denne meget brede målgruppe af børn og unge med handicap. Der er fx stor forskel på, hvad virker for en ung med udviklingshæmning og en ung, der er blind.”

Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Satspuljepartierne afsætter også midler til en enhed, der skal styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område. Det er meget positivt, at man nu vil se på kommunernes praksis og sammenligne dem. Det er vigtigt, da vi her kan få udbredt gode erfaringer fra fx sagsbehandlingsarbejdet.”