Du er her:

DH godt repræsenteret i Det Centrale Handicapråd

16. november 2017

Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen er genvalgt til Det Centrale Handicapråd. Af rådets 16 medlemmer kommer de 5 fra DH.

Danske Handicaporganisationer er paraply for de 34 medlemsorganisationer. På den måde repræsenterer DH mennesker med handicap. Og dem der bliver valgt i DH bliver valgt via deres medlemsorganisationer.

Helt anderledes forholder det sig med Det Centrale Handicapråd. Her udpeges medlemmerne af ministeren, og opgaven er at rådgive regering og Folketing om handicappolitik.

Men når vi alligevel kan bruge hinanden til meget er det fordi Det Centrale Handicapråd har til opgave at vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN’s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.

Og netop FN’s handicapkonvention er også det værdimæssige grundlag for DH.

Så snart ministeren har udpeget medlemmerne til Det Centrale Handicapråd er de uafhængige. Og Børne- og Socialminister Mai Mercado har netop udpeget de nye medlemmer. DH havde indstillet Thorkild Olesen, Janne Sander, Jette Myglegaard, Knud Kristensen og Mogens Wiederholdt.

De er nu alle medlemmer af rådet. Derudover består rådet af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, uddannelse- og boligsektoren.

Yderligere information om Det Centrale Handicapråd finder du på www.dch.dk