Du er her:

DH: Hæv fagligheden for børn med handicap

11. september 2018

Regeringen vil hæve fagligheden i folkeskolen. Det er godt, men der er også brug for en indsats for børn med handicap.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

Regeringen har netop fremlagt et nyt folkeskoleudspil, der vil hæve kvaliteten af skoledagen og fagligheden.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Jeg er enig med regeringen i, at fagligheden skal hæves. Men der er også brug for en ekstra indsats for børn med handicap. Et redskab kan være, at man bruger tolærerordningerne i flere timer: En ekstra voksen i klassen med viden om handicap vil give bedre rammer og hæve fagligheden”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Færre unge med handicap får en uddannelse end tidligere. Det er meget alvorligt. Især, fordi uddannelse er ekstra vigtig for unge med handicaps jobchancer. Vi skal tro på børn med handicap og sætte ind allerede i folkeskolen. Tolærerordninger og andre indsatser som udbredelse af handicapviden og bedre klagemuligheder for forældre kan vende udviklingen”

Fakta: Mennesker med handicap og uddannelse

  • Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct. (VIVE, 2017: https://bit.ly/2LGaVuq)
  • 60 pct. af forældre til børn med handicap siger, at lærere og pædagoger mangler viden om deres børns handicap, viser en DH-undersøgelse af inklusion i folkeskolen. (DH, 2016: https://bit.ly/2x4SLhy)