Du er her:

DH i dialog med Ellen Trane Nørby om inklusion

6. oktober 2016

Der var fokus inklusion og på børn med handicap, da Thorkild Olesen i sidste uge var til møde med minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Udgangspunktet for mødet 29. september var DH's temperaturmåling af inklusionen. Den viste, at mange elever med handicap fritages for fag i skolen. Det er særligt i idræt, de kreative fag og sprogfag.

DH er bekymret for, hvad det betyder for det faglige niveau blandt elever med handicap. Ministeren var enig med DH i, at der er behov for mere viden på skolerne om, hvordan man kan blive bedre til at inddrage og undervise elever med handicap, fx i idræt. Der findes gode eksempler og de skal udbredes til andre skoler.

På mødet blev der også talt muligheden for at gentage undersøgelsen af uddannelsesmønstre og -resultater blandt elever med handicap for at følge, hvilken indvirkning omstillingen til øget inklusion har haft.

DH kvittede på mødet for, at ministeren har skrottet 96 pct. målsætningen:

”Jeg er glad for, at ministeren har fjernet målsætningen om, at 96 pct. af eleverne skal inkluderes. For i stedet for en løftestang oplevede vi, at målsætningen var blevet en spændetrøje, hvor man i stedet for at have fokus på det enkelte barn, havde fokus på tal”, siger Thorkild Olesen, formand for DH.