Du er her:

DH i foretræde vedr. beskæftiglesesreform

28. december 2014

DH var den 3. december 2014 i foretræde for folketingets beskæftigelsesudvalg, vedrørende reformen af beskæftigelsesindsatsen som forventes vedtaget inden jul. DH bad udvalget om at fjerne de foreslåede stramninger i sanktioner over for ledige fleksjobbere og om at sikre lige muligheder for efter- og videreuddannelse til ledige fleksjobbere på linje med andre ledige. Endelig vil DH have kommunerne til at samarbejde på tværs af kommunerne om handicapindsatsen.

DH var i går i foretræde for folketingets beskæftigelsesudvalg, vedrørende reformen af beskæftigelsesindsatsen som forventes vedtaget inden jul. DH bad udvalget om at fjerne de foreslåede stramninger i sanktioner over for ledige fleksjobbere og om at sikre lige muligheder for efter- og videreuddannelse til ledige fleksjobbere på linje med andre ledige. Endelig vil DH have kommunerne til at samarbejde på tværs af kommunerne om handicapindsatsen.


Mennesker i al deres mangfoldighed

DHs konkrete budskaber til udvalgsmedlemmerne var:

1.      De foreslåede periodesanktioner for ledighedsydelsesmodtagere rammer personer med alvorlige handicap og med meget begrænset arbejdsevne og skal fjernes fra lovforslaget. Som minimum skal kommunerne pålægges krav om forudgående personlig kontakt inden sanktion og om opfølgning og hjælp hvis den ledige gentagne gange udebliver fra tilbud.

2.      Kravene for at kunne generhverve retten til ledighedsydelse, hvis ydelsen er blevet stoppet, er helt urealistiske for fleksjobbere og skal lempes. Hvis man fratages ledighedsydelsen, skal kommunen som minimum vurdere, om der skal tilkendes førtidspension eller ressourceforløb i stedet.

3.      Muligheden for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være for alle fleksjobvisiterede og ikke afhænge af om man er faglært eller ufaglært. Fleksjobbere skal have alle muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet og uddannelse er afgørende.

4.      Kommunerne skal samarbejde med de nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) om handicapindsatsen på tværs af kommunerne. Det skal skrives ind i loven som et konkret eksempel, så ledige med handicap ikke glemmes i de nye RAR. 

Forligskredsens argument for at stramme yderligere på sanktionsskruen over for denne gruppe er, at 'arbejdsmarkedet for fleksjobbere kan sidestilles med det ordinære arbejdsmarked', og at 'fleksjobbere kan sidestilles med andre ledige'. DH er grundlæggende helt uenige i disse forudsætninger og det illustreres tydeligt af følgende fakta:

  • Ledigheden er for den øvrige befolkning 5 pct., mens den for fleksjobbere er 20 pct.
  • Fleksjob bliver ikke slået op. Der er aldrig mere end 20 job på landsplan. Aktuelt er der 11.
  • Fleksjobbere er generelt beskæftiget inden for andre brancher og jobtyper end personer i ordinær beskæftigelse, fordi mange mister arbejdsevnen inden for det fag, de er uddannet inden for.
  • Med føp/fleksreformen fra 2013 er gruppen af fleksjobbere blevet meget mere sammensat. 6 ud af 10 har en arbejdsevne fra under 10 timer og ned til 40 minutter om ugen. Sanktioner over for denne gruppe er hverken rimelige eller formålstjenstlige, mener DH, og i fald de bruges, skal det gøres med stor varsomhed.

Reformen ventes 3. behandlet i folketinget den 18. december.