Du er her:

DH i god dialog med uddannelsesminister Ulla Tørnæs

23. maj 2016

Der var en god dialog, da DHs formand Thorkild Olesen torsdag d. 19. maj 2016 mødtes med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs for at drøfte muligheder og barrierer for, at unge med handicap kan gennemføre en videregående uddannelse.

Manglende fleksibilitet i uddannelsessystemet udgør en stor barriere for de studerende, der på grund af handicap har svært ved at gennemføre studiet på normeret tid. I dag er det nemlig svært at få lov til at læse på nedsat tid. Det gælder eksempelvis studerende med handicap, der er i gang med at læse til pædagog. Som led i uddannelsen er der indlagt praktikperioder, hvor den studerende arbejder 32,5 timer om ugen i fx en daginstitution. Det er ikke muligt at fravige det ugentlige timetal og det er et stort problem for de studerende, der på grund af deres handicap har behov for at arbejde på nedsat tid, fx max 25 timer ugentligt. Sådan som reglerne er i dag, så risikerer disse elever at måtte droppe ud af studiet.

Ministeren kunne godt se det ulogiske i, at man ikke kan være i praktik på nedsat tid, når den studerende sandsynligvis vil blive ansat i fleksjob som færdiguddannet og var positivt indstillet på at gøre noget ved problemet. Det er DHs formand Thorkild Olesen tilfreds med:

”Studerende med handicap skal have mulighed for at gennemføre en uddannelse. Det forudsætter, at rammerne på de videregående uddannelser er tilstrækkeligt fleksible og inkluderende. Det er ikke tilfældet på pædagoguddannelsen. Derfor er jeg glad for, at ministeren var positivt indstillet over for at gøre noget ved denne problematik, der jo specifikt rammer studerende med handicap”, siger Thorkild Olesen.

Fleksibilitet rimer ikke på fremdriftsreform
Thorkild Olesen pegede på mødet på, at fremdriftsreformen giver store udfordringer for de studerende med handicap, der som følge af deres handicap ikke kan leve op til fremdriftsreformens krav. Også her mangler studerende med handicap tilstrækkelig fleksibilitet i uddannelsen. Det er muligt at søge dispensation fra kravene om fremdrift, men en del studerende oplever en meget lang sagsbehandlingstid før de får svar på deres ansøgning om dispensation. Ministeren efterspurgte konkrete eksempler på problematikken og Thorkild Olesen lovede at vende tilbage med eksempler.

Manglende smidige overgange
En anden barriere for de studerende med handicap handler om hjælpemidler og manglende smidige overgange fx mellem folkeskole og gymnasium, og efter endt uddannelse og i overgangen til arbejdsmarkedet. Problemet handler om, at den unge/studerende med handicap ikke må beholde deres hjælpemidler, men skal aflevere dem, når der sker et skift mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner og sektorer. Dermed skal de også ansøge om et nyt hjælpemiddel, hvilket medfører ventetid i forbindelse med sagsbehandlingen. Det betyder, at den unge risikerer at komme bagud fra start, når semestret begynder. Ulla Tørnæs var lydhør overfor problematikken og udtrykte interesse for at gå i dialog med sine ministerkollegaer om at finde en god løsning herpå. 

Handicaptillæg til SU
Endelig rejste DH den efterhånden gamle problematik, der handler om målgruppen for tildeling af handicaptillægget til SU. DH mener, at kriterierne for tildeling af handicaptillægget til SU’en bør ændres, således at det ikke alene er den studerendes arbejdsevne i sig selv, der ligger til grund for tildeling af handicaptillægget. DH mener derimod, at handicaptillægget bør tildeles ud fra en samlet vurdering af den studerendes reelle muligheder for at påtage sig et studiejob ved siden af studierne. Ministeren var lyttende, men ville samtidigt ikke afgive nogen løfter på dette område.

kwk@handicap.dk