Du er her:

DH i Riga: Den danske regering forkuserer ikke på social inklusion

2. marts 2015

Weekenden 21. – 22. januar 2015 tog Danske Handicaporganisationer til Riga for at deltage i årets første bestyrelsesmøde i paraplyorganisationen for europæiske handicaporganisationer. For lidt social inklusion og åbenhed i økonomiske reformer var i fokus, og Danmark blev blandt andre brugt som eksempel.

EU prioriterer ikke social inklusion nok. Det var et af hovedtemaerne på årets første bestyrelsesmøde i den europæiske handicapparaply, European Disability Forum (EDF), som blev afholdt i Riga. Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, havde taget flyveturen til Letlands hovedstad for at deltage i det europæiske møde.

På mødet blev den manglende inklusion af mennesker med handicap i EU’s økonomiske reformer især fremhævet. Hvert år udsender EU-Kommissionen en række budget-, vækst- og beskæftigelsesanbefalinger til hvert EU-land om, hvordan de bedst kan holde sig inden for EU’s økonomiske krav og 2020-målsætninger. Disse anbefalinger kickstarter det europæiske semester og danner udgangspunkt for regeringernes reformplaner det kommende år.

”Problemet med EU’s nationale reformprogrammer er, at de underminerer social inklusion. Der har generelt været en mangel på at inddrage handicaporganisationerne. Åbenheden i processen har desværre været alt for dårlig”, siger Thorkild Olesen.

Behov for sociale indikatorer

Vækst- og forsørgelsesreformer skal få EU-medlemslandslande til at blive oven vande rent økonomisk. Men tiltagene lader mennesker med handicap i stikken og dermed 16 % af EU's befolkning. EU lytter ikke til handicaporganisationernes bekymringer. Derfor var kritikken også hård på EDF’s bestyrelsesmøde, som ønsker at civilsamfundsorganisationer i langt højere grad involveres på nationalt niveau.

Det gælder også i Danmark. På mødet fremlagde Thorkild Olesen det manglende fokus på inklusion i den danske regerings 2020-tiltag.

”For at opnå beskæftigelsesmålene for 2020 har den danske regering fokuseret på skabe incitament til at arbejde. Det er gjort ved at skære ned på en række sociale ydelser såsom kontanthjælp og sygedagpenge. Det skulle hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet, såsom mennesker med handicap. Problemet er, at regeringen udelukkende bruger makroøkonomiske indikatorer til at måle succesen. På den måde dokumenterer de ikke, om jobskabelsen og væksttiltagene reelt får mennesker med handicap og andre udsatte personer ind på arbejdsmarkedet. Det giver et misvisende billede af virkeligheden”, understreger Thorkild Olesen.

Derfor er behov for en række sociale indikatorer på europæisk og nationalt plan, som kan måle hvor inkluderende, de økonomiske reformer er.

”På den måde kan vi monitorere og forbedre inklusionen af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet, i uddannelse og samfundet”, afslutter Thorkild Olesen.

EDF har tre årlige bestyrelsesmøder. Læs mere EDF på organisationens hjemmeside (eksternt link).

Læs mere om Det Europæiske Semester her (link til eu.dk).