Du er her:

DH iværksætter undersøgelse af studievilkår for studerende med handicap

4. maj 2017

I løbet af maj måned gennemfører DH en rundspørge blandt studerende med handicap på universiteterne

Formålet med undersøgelsen er at få viden om studievilkår for studerende med handicap og funktionsnedsættelser, herunder hvordan fremdriftsreformen påvirker muligheden for at kunne gennemføre studiet.

Det kan fx være kravene fra fremdriftsreformer eller kan måske handle om manglende tilgængelighed på uddannelsesstedet.

Målgruppen for undersøgelsen er studerende på universiteter med handicap/funktionsnedsættelser (fx ordblindhed, ADHD, autisme, gigt, sklerose, sindslidelse muskelsvind mv.).

Undersøgelsen indgår i DH’s politiske arbejde for at skabe bedre muligheder for at studerende med handicap kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre unge.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent i Danske Handicaporganisationer, Karen Il Wol Knudsen på kwk@handicap.dk eller tlf. 36388553

Klik her for at starte spørgeskemaundersøgelsen