Du er her:

DH: Nu skal vi have handlinger

11. maj 2016

Der er en række gode anbefalinger i ekspertgruppens inklusionsrapport, mener Danske Handicaporganisationer. Men vi skal have konkrete handlinger fra politikere og kommuner nu, efterlyser formand Thorkild Olesen.

I dag udkom den længe ventede rapport om inklusion i den danske folkeskole. I den beskriver ekspertgruppen mange af de udfordringer, som elever med handicap og deres forældre dagligt oplever i klasselokaler og skolegårde.

Nu er det tid til konkret handling og indsatser, der kan forbedre indlæring og trivsel for elever med handicap. Det er budskabet fra Danske Handicaporganisationer (DH), der har fulgt ekspertgruppens arbejde og nærlæst deres anbefalinger.

”Ekspertgruppens arbejde bidrager til at give et nuanceret billede af udfordringerne. Og heldigvis er mange af ekspertgruppens anbefalinger konkrete og praksisnære”.

”Derfor er det nu helt afgørende, at anbefalingerne bliver fulgt op af konkret handling i hvert enkelt kommune. Fra DH’s inklusionsundersøgelse ved jeg, at mange børn med handicap ikke trives i skolen. Det kan vi ikke være bekendt. Jeg ser derfor frem til, at vi allerede i det kommende skoleår vil se kommuner og skoler iværksætte de tiltag, der er lige til at gå til og ser frem til at blive inviteret med i det implementeringsudvalg, som ministeren vil nedsætte”, lyder det fra Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Der er brug for mere specialviden og ekspertise

Danske Handicaporganisationer færdiggjorde for nylig selv en inklusionsundersøgelse blandt 400 forældre til børn med handicap, der er inkluderet i den almindelige folkeskole. I den svarede hele 60 % af forældrene, at deres børns lærere og pædagoger ikke har ekspertise og specialviden nok til at sikre et fagligt udbytte af undervisningen for elever med handicap. 

Det glæder derfor Thorkild Olesen, at der i ekspertgruppens anbefalinger lægges op til, at styrke den specialpædagogiske viden i folkeskolen.

”Hvis elever med handicap skal trives i skolen – hvad enten det er i den almene skole eller i et specialtilbud – er det essentielt, at lærere og pædagoger har værktøjerne til at lave et spændende læringsmiljø, samt at de fysiske rammer og skolens organisering, understøtter dette. Det er et område, som skal opprioriteres i fremtiden”.

jh@handicap.dk