Du er her:

DH ønsker bredere patientinddragelse i nyt medicinråd

10. maj 2016

DH har taget kontakt til Bent Hansen, formand for Danske Regioner, om det nye medicinråd. DH ser gerne, at så mange medicinbrugere som muligt inddrages i rådets arbejde.

For at sikre en effektiv ibrugtagning af sygehusmedicin har Danske Regioner igangsat initiativer på medicinområdet. En af disse er oprettelsen af Medicinrådet pr. 1. januar 2017. Medicinrådet vil blandt andet have til formål at vurdere ny medicin og sikre en hurtig og ensartet anvendelse af nye sygehuslægemidler.
 
Danske Regioners nye medicinmodel har med rette været udsat for hård kritik. Det har medført ændringer, der trækker i retning af større faglighed og mere patientindflydelse. DH vurderer, at modellen bliver en realitet og har derfor valgt at søge indflydelse på den endelige udformning.
 
I et brev til Bent Hansen (S), der er formand for Danske Regioner, skriver Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen om vigtigheden af patientinddragelse og –deltagelse i Medicinrådet.
 
Vi har noteret os, at patientinddragelse og –deltagelse tillægges vægt i den foreslåede model. Det er vi glade for. Men vi mener, at man med nogle få og enkle justeringer kan sikre bedre bredde i patientinddragelsen og –deltagelsen”.
 
Flere patientgrupper skal sikres indflydelse
Danske Handicaporganisationer (DH) er glade for, at Danske Patienter får to pladser i Medicinrådet, og at der generelt er tænkt patientinddragelse ind i modellen. Det er af vigtigt, at organisationer og medlemmer med stærke interesser i medicin kan komme til orde, når det drejer sig om afgørelser, der kan have stor indvirkning på patienternes hverdag.
 
Derfor ønsker DH også, at patientinddragelsen bliver bredere, så flere patientgrupper bidrager med viden og får indflydelse. DH repræsenterer nemlig mere end 20 organisationer, der ikke dækkes af Danske Patienter.
 
Jeg mener, at patientinddragelsen og –deltagelsen kan forankres endnu bredere, hvis DH og de medlemsorganisationer vi repræsenterer, tænkes ind i den nye model. Dels ved de ekstra organisationer, vi dækker. Dels ved at vi bidrager med handicapviden og –perspektiver”.
 
”Her og nu er det vores forslag, at DH sikres formel indflydelse på, hvilke organisationer der inddrages og inviteres til at deltage i arbejdet med den nye model”, skriver Thorkild Olesen i brevet til Bent Hansen.
 
DH ønsker deltagelse i Medicinrådet på sigt
I Medicinrådet vil blandt andet bestå af en lægefaglig direktør fra hver af de fem regioner, to farmakologer, en sygehusapoteker samt repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Lægemiddelindustriforeningen. Derudover har Danske Patienter to repræsentanter i rådet.
 
Når modellen er blevet evalueret efter to års arbejde i 2019, vil DH givetvis være interesseret i at deltage i Medicinrådet, så de mange medlemsorganisationer, som har væsentlige interesser i rådets arbejde, også sikres indflydelse.
Hvis du vil læse hele DH's brev til Bent Hansen, kan du gøre det her