Du er her:

Fremtidens NemID

12. marts 2015

Den digitale løsning NemID skal opgraderes. Ved udgangen af 2017 udløber den eksisterende NemID-kontrakt. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen inviteret DH og andre organisationer, til en workshop om udfordringer og løsninger, for næste generations NemID.

Overførelse af penge, bestilling af bøger eller modtagelse af post. Det er nogle af de dagligdagsgøremål, som i dag i stigende grad løses ved hjælp af IT-funktionen NemID. I dag er der 5,3 millioner brugere af NemID i Danmark, og den digitale løsning er afgørende for, at danske borgere og virksomheder kan komme i kontakt med det offentlige system.   

Men den nuværende NemID-løsning gælder kun til udgangen af 2017. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen, som er ansvarlige for NemID, startet et forløb, hvor relevante organisationer og råd kan bidrage med indspark til fremtidens NemID. Danske Handicaporganisationer er med i processen, som startede med workshops i slutningen af januar. Hans Rasmussen fra Dansk Blindesamfund har repræsenteret DH ved møderne.

Målet med forløbet er, at Digitaliseringsstyrelsen får konkrete input og løsninger til, hvordan næste generations NemID forbedres. Især blev sikkerhed, brugervenlighed og anvendelsesområder diskuteret på workshopperne.

Forskellige behov

De inviterede deltagere bidrog med mange konkrete forslag. Men også mange meget forskellige forslag, og det er en udfordring, udtaler Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Marianne Sørensen, i en pressemeddelelse.

"Workshopperne viser, at der er mange forskellige – og til dels modsatrettede – holdninger og ønsker til NemID. Målet er at komme frem til en løsning, der både er sikker og brugervenlig samt økonomisk fordelagtig. Vi har derfor en opgave med at afveje og prioritere alle de relevante ønsker og behov til den næste generation NemID".

Digitaliseringsstyrelsens analyse af fremtidens NemID afsluttes i årets første kvartal. I løbet af foråret vil Styrelsen fremlægge en række konkrete mulige scenarier for fremtidens NemID.

Du kan læse mere om workshopsene på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (eksternt link).

Esi@handicap.dk