Du er her:

DH om udspil til finanslov 2019

30. august 2018

Regeringen kom torsdag med sit udspil til en ny finanslov for 2019. DH ser både positive og negative forslag i udspillet.

I den positive ende er forslaget om at tilføre psykiatrien 100 millioner kroner, der skal gå til børn og unge samt nye intensive sengeafsnit.

Desuden afsættes der 35 millioner kroner til at nedbringe sagsbehandlingstider hos Ankestyrelsen.

Nota, der sørger for litteratur til mennesker med læsehandicap, får også deres bevilling øget i udspillet.

Besparelser på uddannelse
Regeringen vil i finansloven fortsætte besparelser på uddannelse i tre år gennem omprioriteringsbidraget.

Det ærger Thorkild Olesen:

”Det er rigtig ærgerligt, at besparelser på landets uddannelser fortsætter. Færre med handicap får i dag en uddannelse end tidligere. Det svækker deres muligheder for et job i fremtiden. Lad os hellere investere i uddannelse, så flere kan bidrage.”

Vi ved, at færre og færre med handicap får en erhvervs- eller videregående uddannelse. Tal fra VIVE viser, at fra 2012-2016 faldt andelen fra 74 til 66 pct.

Udvid ensomhedsindsats
Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner om året i fire år til at bekæmpe ensomhed hos ældre.

Hos DH foreslår vi, at der afsættes midler, så puljen kan udvides til også at gælde mennesker med handicap.

”Regeringen skal roses for fokus på ensomhed. Mennesker med handicap er langt mere ensomme end andre. Eksempelvis oplever flere mennesker med psykiske lidelser meget ofte at være uønsket alene. Lad os afsætte flere midler, så indsatsen også kan gælde mennesker med handicap.”

Ensomhed rammer mere mennesker med handicap. Fx oplever 40 procent med et større psykisk handicap ofte eller meget ofte at være uønsket alene. For mennesker uden handicap er tallet 7,8 procent, viser tal fra VIVE.

Fortsat handicap i udviklingsarbejdet

I 2019 er der, ligesom i 2018, sat 43,5 mio kroner af til DH’s internationale udviklingsarbejde. Indeholdt i det beløb er Handicappuljen, som giver DH’s medlemsorganisationer mulighed for at lave udviklingsprojekter i verden”