Du er her:

Handicapbevægelsen på Folkemødet 2018

15. maj 2018

DH deltager i en række debatter om alt fra beskæftigelses- til it-politik på årets Folkemøde på Bornholm.

På Folkemødet kan man igen i år finde DH i en række debatter indenfor DH's politikområder. Mange er DH's medlemsorganisationer er også på Folkemødet.

Få et overblik over de mange handicapdebatter her:

DH's debatter

 

Beskæftigelse

Hvordan får vi flere personer med handicap i arbejde?

Tid: Torsdag 14. juni kl. 16.30-17.15

Sted: F2 - KL - Kommunernes Landsforening

Beskrivelse: KL og DH samler centrale aktører til at debattere, hvordan flere med handicap kommer i job.

Deltagere: Thomas Kastrup Larsen (S), borgmester i Aalborg og formand for KL's arbejdsmarkedsudvalg

Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer (DH)

Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti (DF).

Rya Terney, Head of CSR & Jobudvikling hos ISS

Charlotte Markussen, Direktør for Personale-, Social-, Handicap- Sundhed- og Beskæftigelsesområdet i Høje Taastrup Kommune

Hvordan skaber vi et arbejdsmarked med plads til alle?

Tid: Fredag 15. juni 10.30-11.00

Sted: D9 - Venstres Hus (Danchells Hus)

Beskrivelse:

Der er jobfest i Danmark. Beskæftigelsen er rekordhøj. Men hvordan sikrer, vi at opsvinget kommer alle til gavn, så mennesker på kanten af arbejdsmarkedet også bliver en del af jobfesten? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er gået i krig med de bureaukratiske benspænd, der kan begrænse mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i at få ordentligt plads. Formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen kæmper dagligt for, at mennesker handicap kan komme i beskæftigelse. Adm. Dir. I ISS Flemming Bendt står i spidsen for en virksomhed, der tager ansvar for at sikre plads til dem på kanten og er samtidig formand for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Kom forbi Venstres have og hør de tre i samtale om, hvordan vi får plads til alle på arbejdsmarkedet.

Deltagere:

Flemming Bendt, Administrerende direktør, ISS Danmark

Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsesminister, Venstre

Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)

Handicapformand træner Hønge i at være blind

Tid: Fredag 15. juni kl. 13.45-14.45

Sted: C-14 SF

Beskrivelse:

Mange mennesker med et handicap oplever at komme i klemme i beskæftigelsessystemet. SF’s Karsten Hønge har inviteret Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), til en samtale om, hvordan man kan sikre mere værdighed og bedre jobmuligheder for mennesker med handicap. Under samtalen skal Karsten Hønge prøve kræfter med hverdagens udfordringer som blind under instruktion af Thorkild Olesen, der er ekspert efter at have været blind i 26 år.

Uddannelse

Kan vi undgå at inklusion bliver til eksklusion i skolen?

Tid: Lørdag 16. juni 10.30-11.30
Sted: G18 - Lærernes Hus (Danmarks Lærerforening)

Beskrivelse:

En god skolegang er afgørende for mulighederne for uddannelse og job. Det gælder ikke mindst børn med handicap. Arbejdet med inklusion i folkeskolen har nu været i gang i seks år. Flere børn med handicap er undervejs blevet inkluderet i den almindelige folkeskole. Nu tyder det på, at flere børn er på vej tilbage i de specialiserede tilbud. Er vi nu ved at afvikle inklusionen? I denne debat bidrager handicaporganisationerne med forskellige forældreperspektiver på inklusionsindsatsen. Undervejs inddrages skolens centrale aktører og beslutningstagerne i en dialog: Hvor langt er vi kommet? Er vi tilfredse med den skolegang, børn med handicap får tilbudt? Hvad der skal til for at komme helt i mål? Handicaporganisationerne bidrager med konkrete eksempler på inklusion, som drøftes i panelet. I panelet sidder Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas, undervisningsordfører Jakob Sølvhøj, formand for Socialpolitisk Forening Knud Aarup og DH's næstformand Sif Holst.

Deltagere:

Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening
Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen
Jakob Sølvhøj, Undervisningsordfører, Enhedslisten
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening
Camilla Lydiksen, Direktør, ADHD foreningen
Heidi Thamestrup, Formand, Landsforeningen for Autisme
Gitte R. Reckendorff Nielsen, Næstformand, Dansk Handicap Forbunds Forældrekreds
Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer

Alle Med - Inklusion

Tid: Lørdag 16. juni 9.00-10.00
Sted: J15 - Danske Skoleelever (Skoletinget)

Beskrivelse:

Danske Skoleelever, Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og DH inviterer alle til at deltage i debatten om inklusionsindsatsen i grundskolen. Med afsæt i det fælles projekt Alle Med, vil de tre foreningers frivillige tage publikum igennem en række konkrete øvelser til at styrke det inkluderende klassefællesskab. Efterfølgende vil vi lægge op til en åben café debat imellem de fremmødte, hvor vi vil sætte inklusion på dagsorden, og drøfte hvordan vi kommer godt i mål med at få skabt gode rammer for inklusionen i den danske grundskole.

Deltagere:

Sarah Gruszow Bærentzen, Formand, Danske Skoleelever
Jakob Bonde Nielsen, Formand, Danske Skoleelever
Sofie Monggaard Christensen, Formand, Sammenslutningen af Unge med Handicap
Frederik Walter Olsen, Frontløber og næstformand, Sammenslutningen af Unge med Handicap
Cæcilie Nisbeth, Frontløber, Sammenslutningen af Unge med Handicap

 

Social

Handicapbarometer lyser rødt: Brug for bedre levevilkår

Tid: Fredag 15. juni klokken 17.30-18.15

Sted: B18 - Institut for Menneskerettigheder

Beskrivelse:

Udviklingen står stille på næsten alle parametre for levevilkår for mennesker med handicap. På nogle områder går det endda baglæns. Institut for Menneskerettigheders handicapbarometer.dk viser, at personer med handicap er langt ringere stillet på 9 ud af 10 væsentlige samfundsområder. Noget må gøres! Vi har derfor samlet en hurtigtarbejdende ”kommission”, der sammen med eksperter og repræsentanter fra det handicap-politiske miljø i løbet af en time vil prøve at finde svar på, hvordan vi får vendt udviklingen på handicapområdet. Hjælp kommissionen med at rykke Danmark et skridt tættere på en national handicappolitisk handlingsplan.

Deltagere:

Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
Cæcilie Nisbeth, Formand, CP Ung
Nikolaj Nielsen, Teamleder for handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder
Jørgen Rosted, rådgiver, Tidligere departementschef i Erhvervsministeriet og direktør i FORA

Mennesker med handicap skal rehabiliteres - men hvordan?

Tid: Lørdag 16. juni 10.30-11.15

Sted: J31 - #Faktaboksen (VIVE)

Beskrivelse:

Inden for de seneste år har vi set et paradigmeskift i forhold til rehabiliteringsindsatser til borgere med fysiske handicap. Nogle kommuner forsøger i højere grad at understøtte borgernes rehabilitering gennem individorienterede indsatser, som kan styrke borgernes livssituation. Men hvor langt kan kommunerne gå i bestræbelserne på at rehabilitere sine borgere, og hvordan undgår man, at social rehabilitering blot bliver til en spareøvelse?

Deltagere:

Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
Pia Kürstein Kjellberg, Forsknings- og analysechef, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Mads Bilstrup, Formand i Region Nord, Dansk Socialrådgiverforening
Annemarie Zacho-Broe, Kommunaldirektør, Fredericia Kommune
Charlotte Broman Mølbæk, Medlem af socialudvalget, K

 

Sundhed

Ondt i livet skal ikke give ondt i tænderne

Tid: Lørdag 16. juni 11.00-12.00

Sted: N2 - Landsindsatsen EN AF OS

Beskrivelse:

Tænderne har enormt stor betydning for vores sociale og helbredsmæssige trivsel. Dårlige tænder kan være meget stigmatiserende og medføre et lavt selvværd og mindske mod på sociale kontakter, at søge uddannelse og job. Medicin mod psykiske lidelser giver ofte mundtørhed, som kan medføre alvorlige tandproblemer, som heldigvis kan forebygges med den rette viden i tide. Undersøgelser gennemført af EN AF OS peger dog på, at der er behov for mere opmærksomhed på problemet både hos de berørte og hos fagpersoner. At tale om tændernes tilstand kan dog opleves svært og skamfuldt for mange, hvis først skaden er sket, og derfor kan alle omkring personen gøre en forskel ved at være med til at tage hul på problemet. Kom og vær med til at bryde tabuet i en dialog med personer med egne erfaringer og fagpersoner som er ivrige for at formidle mere viden og gode råd.

Deltagere
Steen Moestrup, Medlem, Rådet for Socialt Udsatte & LAP
Gitte Nyberg, Ambassadør, Landsindsatsen EN AF OS
Pernille Petersen, Ambassadør, Landsindsatsen EN AF OS
Anja Kare Vedelsby, Koordinator, Landsindsatsen EN AF OS
Elisabeth Gregersen, Formand, Danske Tandplejere
Lars Midtiby, Direktør, DH

Oversete sygdomme hos mennesker med handicap - hvad gør vi?

Tid: Lørdag 16. juni klokken 16.30-17.30

Sted: K19 - SIND

Beskrivelse:

Mennesker med handicap har generelt flere sundhedsproblemer end resten af befolkningen. Flere med handicap dør langt tidligere end andre. Handicaporganisationer oplever, at sygdomme bliver overset og opdaget for sent. Det kan fx være tandproblemer eller kræftsymptomer, der muligvis overskygges af fokus på selve handicappet. Det kan være, at der mangler særlig viden om handicappet, før man kan behandle ellers simple lungeproblemer. En løsning kan være særlige sundhedstjek for mennesker med handicap, men der er brug for endnu flere idéer og samspil med flere aktører. En række organisationer lægger op til dialog om, hvordan vi kommer problemerne til livs. Hvordan ser fagfolk, organisationer og politikere på sagen? Hvad er forklaringerne? Hvad er løsningerne? I panelet deltager læger og politikere.

Deltagere:

Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
Liselott Blixt, Formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Dansk Folkeparti
Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand, Region Hovedstaden
Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
Simon Toftgaard Jespersen, Repræsentantskabsmedlem, Muskelsvindfonden
Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV

 

Kan man regulere sig til bedre sundhed?

Tid: Torsdag 14. juni 16:30 - 17:15

Sted: Danmarks Apotekerforeningen K1 - Apotelt

Beskrivelse:

Kan man regulere sig til bedre sundhed? Hvornår er det rimeligt at regulere, og hvad virker bedst?
Det spørger vi lægerne, apotekerne og eksperterne om i en debat med publikum og debattører. Skal vi som samfund gribe ind med pisk eller gulerod for at få omvendt de usunde? Eller er det op til den enkelte, hvordan man bedst passer på sig selv og sit helbred? I debatten skal panelet diskutere spændet mellem de to yderpunkter: Forbud og individets frihed – og hvordan man inden for disse synspunkter forholder sig til forebyggelse og medicin.

Deltagere
Tue Flindt Müller, Almen praktiserende læge, Lægeforeningen
Jakob Kjellberg, Professor og programleder for Sundhed, VIVE
Anne Kahns, formand, Apotekerforeningen
Lars Midtiby, Direktør, DH
Karen Stæhr, Medlem, Etisk Råd

 

 

Tilgængelighed

Rummets betydning for inklusion i folkeskolen

Tid: Lørdag 16. juni 12.00-13.00

Sted: A28 - Den Sociale Scene

Beskrivelse:

Den store renoveringsindsats på folkeskoleområdet sættes til debat ift, hvordan den rumlige udformning bedst muligt understøtter både pædagogik og høj diversitet blandt børnenes behov. Hør med når bla. Danske Handikaporganisationer, Lærerforeningen og det strategiske partnerskab TRUST stiller skarpt på udfordringerne og mulighederne i arbejdet med at skabe de fysiske rammer for den inkluderende folkeskole.

Deltagere:

Anne Kathrine Frandsen, Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut
Thomas Andreasen, Formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalg, Danmarks Lærerforening
Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer
Turid Borgestrand Øien, Forsker, cand.arch, Statens Byggeforskningsinstitut
Uffe Bay Smith, Partner, KANT arkitekter & TRUST
Søren Houen Schmidt, Indehaver & rådgiver, Rekommanderet & TRUS

Skaber digitalisering fremskridt for mennesker med handicap?

Tid: Fredag 15. juni 12.15-13.00

Sted: J3 - Europabevægelsen

Beskrivelse:

Digitalisering spiller en stor rolle i samfundet, også for mennesker med handicap. EU-lovgivning om tilgængelighed er med til at skabe fremskridt for mennesker med handicap. Den offentlige sektor skal snart leve op til den nye lov tilgængelighed til hjemmesider. Og EU forhandler nu om nyt tilgængelighedsdirektiv. Hvordan kan EU og it-tilgængelighedsstandarden EN 301 549 hjælpe både den offentlige og private sektor med at skabe tilgængelig digitalisering. Herning kommune viser vejen med et konkret eksempel og bud på, hvordan udfordringerne kan løses.

Deltagere:

Morten Løkkegaard (V), MEP og chefforhandler på tilgængelighedsdirektivet

Mia Nygaard (RV), Socialborgmester, Københavns Kommune

Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer

Sinnet Ellehauge Haag, Webleder, kommunikation, Herning Kommune

Anders Thomsen, Government Affairs Director Denmark and Sweden, Microsoft

Ordstyrer: Christian Hannibal, fagleder, DI Digital

Kan intelligente løsninger sikre fremtidens velfærd?

Tid: Lørdag 16. juni klokken 13.30-14.30

Sted: G28 - MeningsMinisteriet

Beskrivelse:

At have en innovativ offentlig sektor, er en nødvendighed for at opretholde vores velfærdssamfund i en digital virkelighed. Det indebærer bl.a., at vi effektivt og hurtigt får implementeret ny velfærdsteknologi. Det indebærer, at det offentlige er med til at drive og skabe intelligent og bæredygtigt boligbyggeri. Og så indebærer det naturligvis, at vi har de rigtige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Den danske offentlige sektor fungerer grundlæggende godt. Men der er steder, hvor det offentlige kunne løse opgaverne smartere - og måske lære fra den private sektor. Hvis det offentlige tænker smartere - fx ved i højere grad at udnytte ny velfærdsteknologi, ved at lytte til eksperterne og ikke mindst tage dem med på råd på det rigtige tidspunkt i processen - kan vi sikre, at ressourcerne bruges mest effektivt. Derfor spørger vi politikere og eksperter: Hvordan får vi en smartere offentlig sektor med intelligente løsninger, der sikrer fremtidens velfærd?

Deltagere:

Niels Jørgen Hansen, Direktør, TEKNIQ
Cecilie Beck, Ordstyrer, TV2 Nyhederne
Jørgen Juul, Formand, Dansk El-forbund
Henrik W. Petersen, Næstformand, Blik & Rør-forbundet

Sif Holst, næstformand Danske Handicaporganisationer

Internationalt

Fortællehjørnet: Danskere deler historier fra de varme lande

Tid: Fredag 15. juni 14.45-15.45

Sted: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Beskrivelse:

Pengene går kun til administration eller lander i forkerte lommer. Udviklingsbistand nytter hvert fald ikke. Sådan tænker mange danskere om Danmarks internationale engagement. Men passer det virkelig?

Martin Bille Hermann, direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet, indleder med et oplæg om danskernes opbakning til udviklingsarbejde, og reagerer sammen med danskere fra fire folkelige foreninger på den seneste tids debat om, hvorvidt udviklingsbistanden virker.

Baptistkirken, Dansk Blindesamfund, IMCC og Plan Danmark fortæller historier om udviklingsbistand, som rammes ind af Aske Helweg Krarup, der har afdækket fakta og aflivet myter om udviklingsbistanden gennem podcastserien Myter om Milliarder.

Arrangementet afholdes af Civilsamfund i Udvikling (CISU), Danske Handicaporganisationer (DH), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der repræsenterer mere end 350 foreninger i Danmark engageret i udviklingssamarbejde gennem støtte fra Danida.

Deltagere:

Martin Bille Hermann - direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet
Mette Müller Kristensen - international chef i Danske Handicaporganisationer
Signe Lund Christensen - medlem af internationalt udvalg i Baptistkirken
John Heilbrunn - næstformand i Dansk Blindesamfund
Stine Vest Nielsen og Marie My Warborg Larsen - bestyrelsesmedlemmer i IMCC
Morten Lynge Madsen - programdirektør i Plan Danmark
Arrangementet modereres af Aske Helweg Krarup, der står bag podcastserien Myter om Milliarder.

Få inspiration og råd til det inkluderende udviklingsarbejde

Tid: Lørdag 16. juni 10.45-11.45

Sted: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Beskrivelse:

Det behøves hverken være dyrt eller besværligt at inkludere mennesker med handicap i det internationale udviklingsarbejde. Der skal faktisk ikke så meget til, for at gøre et udviklingsprojekt inkluderende.

Men hvorfor skal udviklingsarbejdet være inkluderende? 15 % af verdens befolkning lever med et handicap. Det er mere end 1 milliard mennesker, og langt de fleste af dem lever i udviklingslandene. Men personer med handicap uddannes langt mindre, flere lever under fattigdomsgrænsen og har dårligere helbred end personer uden handicap. Hvis vi skal udrydde fattigdom inden år 2030, er det vigtigt at vi får alle med i udviklingen.

Hør hvordan en dansk organisation arbejder med inklusion i praksis, og kom til åben rådgivning med en ekspert fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund eller Dansk Handicap Forbund.

Tænkepause: Hvordan får vi alle med inden 2030?

Tid: Lørdag 16. juni 16.30-17.15

Sted: A2 - Verdensmålenes Telt

Beskrivelse:

Verdens udvikling går godt. Men hvis vi skal nå FN’s ambitiøse 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030, skal alle med. Det er det, princippet bag verdensmålene, Leave No One Behind, handler om: ingen skal lades tilbage.

Hør forskellige aktører fra det danske civilsamfund og politiske landskab i samtale om hvad princippet egentlig betyder, hvorfor det blev formuleret, og hvordan de særligt sårbare og marginaliserede grupper kan tænkes med i opfyldelsen af verdensmålene.

Deltagere:

Sif Holst – næstformand i Danske Handicaporganisationer
Rasmus Jensen Schjødt – socialpolitisk konsulent i Aros Policy Research
Rasmus Stuhr Jakobsen – generalsekretær i CARE Danmark
Camilla Brückner – direktør i UNDP’s nordiske kontor sammen med en politiker og en forsker.

Samtalen moderes af Bjarke Oxlund fra Institut for Menneskerettigheder.​

 

Landsforening Sind på Folkemødet

SINDs arrangementer afholdes i Værestedet i Allinge

Fredag

Mød psykiatriordførere hos SIND
15. juni kl. 15.00-16.00

Mød flere psykiatriordførere i debat med SINDs landsformand Knud Kristensen om aktuelle temaer.

Med SINDs landsformand Knud Kristensen som ordstyrer diskuteres traditionen tro en lang række emner på tværs af partierne. Blandt temaerne bliver fx bosteder, tvang, ressourceforløb og økonomien i psykiatrien. Ved tilsvarende møder tidligere år har publikum budt ind med flere temaer. Både erfarne debattører og SIND-medlemmer samt brugere af psykiatrien har været glade for at kunne rejse konkrete spørgsmål fra deres egen hverdag. Jane Heitmann (V) deltager i debatten fra kl. 15.30.
Arrangør: SIND
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Trine Torp (SF) Flemming Møller Mortensen (A) May-Britt Kattrup (LA) og Jane Heitmann (V).
Ordstyrer: Knud Kristensen, Landsformand i SIND
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook
 

Bedre samarbejde i psykiatrien
15. juni kl. 16.30-17.30

Hvordan kan kommuner og regioner samarbejde bedre om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser?

Lige siden kommunalreformen i 2007 har kommuner og regioner haft svært ved at samarbejde om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrifonden og SIND inviterer til debat om det manglende samarbejde – og især om hvordan vi kan gøre det bedre.
Arrangører: SIND, Psykiatrifonden og Dansk Psykiatrisk Selskab.
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden.
Ordstyrer: Knud Kristensen, Landsformand i SIND
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook 


Åbningsreception som aftenarrangement
15. juni kl. 17.30-19.00

Kom og hils på SIND i Værestedet i Vestergade, hvor vi også i år afholder en lille uformel reception med vores gode venner og samarbejdspartnere.

Halvvejs i Folkemødet vil vi i SIND rigtig gerne sige hej til vores gode venner og samarbejdspartnere. Derfor har vi som tidligere år arrangereret en lille, uformel reception hos SIND. Du kan bl.a. hilse på SINDs deltagere på Folkemødet: Landsformand Knud Kristensen og Mia Kristina Hansen, der er formand for Foreningen for Børn med angst og desuden tidligere medarbejder på Center Lindegården, et socialpsykiatrisk bosted under Københavns Kommune. Du kan også møde lokalformand Morten Rasmussen og mange andre frivillige fra SIND Bornholm og det lokale peer-projekt. Desuden deltager bl.a. Anne Margrethe Gad Jørgensen, Pårørendeudvalget, direktør Ole Riisgaard, SIND, og kommunikationschef Henrik Harring Jørgensen, SIND.
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook


Lørdag

Lad os gøre psykisk sårbarhed/sygdom til en folkesag
16. juni kl. 09.00-10.00

Hvordan gør vi kampen for bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser til en folkesag?

Psykiske lidelser koster årligt samfundet 55 mia. kr. og mere end halvdelen af befolkningen er (direkte eller indirekte) berørt af psykiske lidelser i et eller andet omfang. Alligevel er arbejdet for mennesker med psykiske lidelser ikke den folkesag, som det burde være. Mens politikere og beslutningstagere afsætter penge, beslutter behandlingsgange og lignende for mennesker med kræftsygdomme og hjertekarsygdomme, så sniger psykiske lidelser sig langt forbi de ikke-tabubelagte lidelser. I gamle dage var det ryggen, der var danskernes store folkesygdom. Med det fysiske arbejdes reducerede omfang er det problem ikke nær så stort mere. Nu er det psykiske lidelser, der fylder. Hvordan gør vi kampen for bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser til en folkesag?
Arrangører: SIND og FOA
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Karen Stæhr, Sektorformand FOA Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab Poul Nyrup Rasmussen, Ambassadør for SIND og Protektor for Det Sociale Netværk, Headspace
Ordstyrer: Knud Kristensen, Landsformand i SIND
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook


Hvorfor får flere børn og unge en psykiatrisk diagnose?

16. juni kl. 10.30-11.30

Foreningen for børn med angst sætter fokus på børn og unges psykiske sundhed.

Foreningen for børn med angst, der er en del af SIND, sætter fokus på psykisk sundhed for børn og unge. De seneste undersøgelser viser, at antallet af børn, der får en psykiatrisk diagnose, er stigende, og vi mener, at det er vigtigt at tage debatten om hvorfor? Vi spørger, om børn i dag reagerer på at det samfund, vi har fået skabt, hvor de skal yde og præstere og presses igennem uddannelsessystemet for enhver pris. Allerede i vuggestuerne er der fokus på læring samtidig med en lav normering, hvor det kan være svært at få tid til omsorg og tryghed. Er det allerede der, at børnenes alarmsystem tændes og skaber grundlag for angst og andre symptomer på mistrivsel, som hæmmer børnene i deres hverdag? Sidste år kom MF Trine Torp (SF) med udsagnet om: ”Er børnene vores tids kanariefugle, som viser tegn på, at der er noget galt i vores samfund?”. Har hun ret i det?
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Deltagere: Trine Torp MF (SF). Merete Scheelsbeck, byrådsmedlem i Høje Tåstrup, (Det Konservative Folkeparti). Gitte Kronbak Nielsen, byrådsmedlem i Roskilde (Socialdemokratiet). Per Larsen, Region Nordjylland og medlem af Danske Regioners bestyrelse (Det Konservative Folkeparti).  Marianne Rasmussen, chef for Børnetelefonen under Børns Vilkår. Lars Søgaard, faglig sekretær hos BUPL.
Ordstyrer: Journalist Regitze Bryld

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook


Forebyggelse: Børn som pårørende
16. juni 12.00-13.00


Skal vi lovgive, så hjælpen til børn og unge med en forælder, der har en psykisk sygdom, forbedres?

Kom og hør diskussionen mellem bl.a. SIND, Dansk Socialrådgiverforening, Børnerådet, Lægeforeningen og tidligere psykiatriordfører, MF Yildiz Akodogan (S). Hvordan forbedrer vi forebyggelse og hjælp i forhold til børn og unge, hvis far eller mor har en psykisk sygdom? Mange unge pårørende har det svært og får ikke hjælp. Kun hver tredje danske kommune har en politik. Norge har lovgivning om hjælp til unge pårørende, og det samme er på vej i Sverige med afsæt i FN’s Børnekonvention om børns ret til bl.a. beskyttelse, udvikling og medbestemmelse. Skal vi sikre børn det samme i Danmark uanset hvilken kommune, de bor i? Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Yildiz Akdogan, MF Socialdemokratiet, Anne Margrethe Gad Jørgensen, medlem af SINDs Pårørendeudvalg, Mads Bilstrup, Formand, Region Nord, Dansk Socialrådgiverforening og Simon Serbian, medlem af Lægeforeningens bestyrelse.
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook


Årsagsbehandling af senfølger af seksuelle overgreb mangler

16. juni kl. 13.30-14.30

Debat om traumeforståelse i psykiatrien. Fra symptombehandling til årsagsbehandling
.

Landsforeningen SPOR afholder debat hos SIND: Er traumeforståelse på vej ind i psykiatrien? Når konsekvenserne af barndommens seksuelle overgreb bryder frem i form af fx angst, depression, selvskade, stemmehøring eller psykoser, er de ramte henvist til den almene psykiatri, som er uden specialisering på senfølgeområdet. Der igangsættes behandling for symptomet – med diagnoser og medicinering – men der er ingen opmærksomhed på årsagen, nemlig de traumer den voksne har med sig i bagagen. Trauma Informed Care, som stammer fra USA, peger sammen med Åben Dialog, Recovery og medicinfri afdelinger i retning af et paradigmeskifte i psykiatrien. Med indlæg fra fageksperter og livseksperter ser vi på de nye strømninger, der er i psykiatrien: Hvad har vi at vinde ved større traumeforståelse? Hvad skal der til for at udviklingen går i en ny retning? Er der forhindringer?
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Camilla Carlsen Bechsgaard, cand. psych. aut., leder af CSM Syd - Behandlingssektion. Mette Askov, formand for Stemmehørernetværket. Helle Cleo Borrowman, formand for Landsforeningen SPOR. Mia K. Andersen, tidligere medarbejder på Center Lindegården, et Socialpsykiatrisk bosted under Københavns Kommune.
Arrangør: Landsforeningen SPOR
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook


De mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug

16. juni kl. 15.00-16.00

Tryghed og tilbud til de mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug

For to år siden mistede en medarbejder på et botilbud i Roskilde livet. Det ulykkelige dødsfald var ikke det første i socialpsykiatrien, og en ophedet debat om sikkerhed og tryghed på landets botilbud for mennesker med psykiske lidelser tog sin begyndelse. 150 såkaldte ’særlige psykiatriske pladser’ er netop nu under oprettelse i landets regioner, men foreløbig anvender kommunerne kun i ringe grad den nye mulighed. Er pladserne overhovedet det rette svar på målgruppens behov? Og er de reelle problemer på de socialpsykiatriske botilbud overhovedet blevet adresseret: Er personalet relevant uddannet, er normeringerne tilstrækkelige, og er de ofte usle fysiske rammer forbedret?
Arrangører: SIND og Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Trine Torp (SF). Mogens Seider, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Mia Kristina Hansen, tidligere medarbejder på Center Lindegården.
Ordstyrer: Knud Kristensen, Landsformand i SIND
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook


Oversete sygdomme hos mennesker med handicap – hvad gør vi?

16. juni kl. 16.30-17.30

Mennesker med handicap har generelt flere sundhedsproblemer end resten af befolkningen
.

Flere med handicap dør langt tidligere end andre. Handicaporganisationer oplever, at sygdomme bliver overset og opdaget for sent. Det kan fx være tandproblemer eller kræftsymptomer, der muligvis overskygges af fokus på selve handicappet. Det kan være, at der mangler særlig viden om handicappet, før man kan behandle ellers simple lungeproblemer. En løsning kan være særlige sundhedstjek for mennesker med handicap, men der er brug for endnu flere idéer og samspil med flere aktører. En række organisationer lægger op til dialog om, hvordan vi kommer problemerne til livs. Hvordan ser fagfolk, organisationer og politikere på sagen? Hvad er forklaringerne? Hvad er løsningerne? I panelet deltager læger og politikere.
Arrangører: Danske Handicaporganisationer (DH). Muskelsvindsfonden, Landsforeningen LEV. SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed Medarrangør:
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Knud Kristensen, Landsformand SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Liselott Blixt, Formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Dansk Folkeparti. Simon Serbian, Bestyrelsesmedlem, Lægeforeningen. Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand, Region Hovedstaden. Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH). Simon Toftgaard Jespersen, Repræsentantskabsmedlem Muskelsvindfonden. Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV.
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook

Søndag

Mød SIND Bornholm, udsatterådet og peerprojektet
17. juni kl. 09.00-11.00

Kl. 9-9.30: Morgenkaffe med SIND

SIND Bornholm holder åbent hus hos Værestedet i Allinge med lidt morgenbrød, hvor du bl.a. kan hilse på medlemmerne af vores lokale udsatteråd og få en snak med dem.
Deltagere: Morten Rasmussen, formand, SIND Bornholm

Kl. 9.30-10.00: Peer-projektet på Bornholm

Sådan fungerer en peer: Mød flere og oplev hvordan der arbejdes.
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Henrik Christensen, Bestyrelsesmedlem, SIND Bornholm og udsatterådet på Bornholm. SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Morten Rasmussen, Lokalformand, SIND Bornholm. SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Natja Andersen, Bestyrelsesmedlem, SIND Bornholm og peer-projektet på Bornholm. SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Kl. 10.00-11.00: SIND Bornholm: Politikere besvarer spørgsmål

Nogle af øens politikere - vi har inviteret fra Folketinget, Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune - fisker spørgsmål, kommentarer og ønsker op af ønskebrønden, som de besvarer. Der vil fx være fokus på lokale forhold, sammenhænge i psykiatrien, overgange, tilbud, mangler og meget andet. Politikerne skal forsøge af levere forslag til løsninger, så vi kommer videre med mindst et par emner. Vi ønsker ikke en traditionel debat, men lidt ping-pong med tilhørerne, når der svares på spørgsmål.
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere: Lea Wermelin, MF, Socialdemokraterne. Leila Lindén, Region Hovedstaden, Socialdemokraterne. Morten Rasmussen, formand, SIND Bornholm.
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
Klik her for at se arrangementet på Facebook

 

Parkinsonforeningen på Folkemødet


Torsdag KL 18.00 i SundhedsParlamentet, haven ved Havnegade 43


I 2018 er Parkinsonforeningens projekt ’Dans med Parkinson’ i finalen som ét af tre nominerede til Prisen for Bedste Initiativ i Danmarks Patient Award. Prisuddelingen finder sted i SundhedsParlamentets telt på Folkemødet torsdag den 14. juni kl. 18.
Ifølge Effector, der står for Sundhedsparlamentet sammen med magasinet Dagens Medicin, går Prisen for ’Bedste Initiativ’ til en patientforening, der gennem et særligt initiativ har skabt større kendskab til en sag, har flyttet holdninger eller opnået et resultat til gavn for patientgruppen. Præmien er 10.000 kr. til foreningens arbejde eller et valgfrit kursus hos Effector til en værdi af 20.000 kr. Ved samme lejlighed uddeles ’Ildsjælprisen’ til en person fra en patientforening, som udviser særlig højt engagement for patienterne.

Deltagere: Landsformand Jorry Højer, næstformand Allan Bergholt og direktør Astrid Blom.

Fredag kl. 11-12 ved Danchells Anlæg (A99)


Parkinsonforeningens Bornholmskreds demonstrerer igen i år ”Stand Still” for at gøre opmærksom på Parkinsons sygdom.

Deltagere: Grethe Grønnegaard, John og Ilone Mortensen, Jytte og Peter Gudbergsen m.fl.
Landsformand Jorry Højer, næstformand Allan Bergholt og direktør Astrid Blom har brochurerne med.

 

Spastikerforeningen på Folkemødet

Arbejdsliv med kognitive vanskeligheder og udtrætning

Tid: lørdag 14. juni kl. 11.00 - 11.50

Sted : J 28 DUOS

Arrangører:Spastikerforeningen og DUOS

Beskrivelse: 
Med udgangspunkt i projektet "Mening og Mestring" ser vi på, hvad der skal til for at flere kan blive en del arbejdsmarkedet. Mennesker med hjerneskader, kognitive udfordringer og udtrætning kan sagtens klare et job, hvis de rigtige betingelser er til stede. Først og fremmest skal personen selv skal have indsigt i sine begrænsninger og have lært nogle mestringsstrategier med støtte fra en psykolog. Jobcentret skal kunne forstå at bruge denne viden til af finde det rigtige match (en konkret arbejdsplads) . Jobcentret skal også kende de handicapkompenserende ordninger til bunds. Arbejdspladsen skal have indsigt i, hvordan den kommende medarbejder fungerer og forstå, at hver jobsøgende er unik. Endelig skal der være en fortsat støtte funktion i det omfang, det er nødvendigt. Kan det lade sig gøre i praksis og er lovgivningen på plads? Vi har de forskellige faggrupper i panelet.


Deltagere:
Jan Johansen, (A) MF, Medl. Børne- og Undervisningsudvalget
Klaus Christensen, Psykolog, Spastikerforeingen
Marie Sonne, Næstformand, Socialpædagogerne
Cæcilie Nisbeth, Formand, CP Ung
Trygve Spanner Lund, Socialfaglig konsulent, Bornholms Regionskommune
Karen Nisbeth, Næstformand ,Spastikerforeningen, ordsdtyrer

 

Ulighed i sundhed på handicapområdet

Tid:Freddag 15. juni kl. 14.00 - 14.50

Sted: J 28 DUOS

Beskrivelse:
Flere undersøgelser har vist, at personer med handicap deltager mindre hyppigt i tilbudte screeninger og generelt har de en højere sygelighed end andre mennesker. Især voksne hjemmeboende og personer på botilbud skiller sig ud. Det er et samfundsproblem, som vi må gøre noget ved. Det koster mange penge, men nok så vigtigt er det, at de pågældende har en dårligere livskvalitet end andre. Det kan vi ikke være bekendt. Hvad er det, der går galt? Mangler der oplysning? mangler der støtte til at gennemføre forebyggende undersøgelser og screeninger? mangler der fokus fra støttepersoner? Karen Nisbeth fra Spastikerforeingen præsenterer en undersøgelse, der er lavet om voksne med Cerebral Parese (spasticitet). Fagfolk fra de berørte områder diskuterer.


Deltagere:
Leila Lindén,(A) Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
Marie Sonne, Næstformand, Socialpædagogerne
Karen Nisbeth, Næstformand, Spastikerforeningen
Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV
Bjarne Hartung Kirkegaard (KD), Formand for social - og sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune
Sofus Rossing, Ydelseschef, DUOS
Thomas Gruber, Konsulent (ordstyrer), LEV

 

Dansk Handicap Forbund på Folkemødet

Hvorfor er det så svært at investere fra starten?

Tid: Fredag den 15. juni kl. 12.00-13.00

Sted: Kæmpestranden, J28

Beskrivelse: En debat om at sikre den rigtige hjælp på handicapområdet fra starten.

Deltagere:
Kommuner 
Den Sociale Kapitalfond
Ergoterapeutforeningen
Christiansborgpolitikere 
Dansk Handicap Forbund

 

ADHD-foreningen på Folkemødet

HVORDAN KAN VI UNDGÅ AT TABE 8% AF BØRNENE PÅ EN ÅRGANG?

Tid for event:
Torsdag den 14. juni kl. 13:00 – 13:45

Sted:
Kæmpestranden Indre J4

Vært:
Askovfonden

Beskrivelse:
Hvilken impact vil en forebyggende helhedsorienteret familieindsats have på børn i mistrivsel?
Børn der diagnosticeres er steget markant de seneste år. Autisme, ADHD og angst udgør hovedparten af de diagnoser. Vi vil diskutere, hvordan vi kan ændre indsatsen for disse børn og sørge for, at deres livsbane ændres inden det er for sent. Vi vil belyse hvorfor en forebyggende helhedsorienteret familieindsats kan løse de problemer der i dag først afhjælpes når det er gået galt. Kan vi bryde den negative spiral, hvis forældrene og søskende får hjælp, støtte og vejledning?
Forebyggelse af stress og følgediagnoser hos forældrene, ruster dem til at løfte den særlige opgave det er at støtte deres barn, så hele det omkringliggende netværk står stærkere. De kan fastholde en identitet i deres arbejdsliv og være rollemodeller for deres børn med og uden diagnoser. Vi vil påvise, at det på alle planer kan betale sig at investere forebyggende i disse børn, så deres chancer for gennemført uddannelse øges markant. 


BØRNS MENTALE SUNDHED


Tid for event:
Torsdag den 14. juni kl. 15.00-15.45
Sted
Forhaven, Havnegade 38

Vært:
Venstres Landsorganisation

Beskrivelse:
Paneldebat mellem Jane Heitmann, Camilla Lydiksen direktør i ADHD-foreningen, Professor i mental børnesundhed Carsten Obel og Speciallæge i psykiatri og formand for Psykiatrifonden Anne Lindhardt - om alt for mange børn og unge mistrives – hvordan håndterer vi det? Kom og hør nærmere, når politikere og fagfolk sætter ord på intentioner, muligheder og mål for indsatsen. 

 

ØGET BRUG AF FORSKNINGSVIDEN I STØTTEN TIL UDSATTE BØRN

Tid for event:
Fredag den 15. juni kl. 10.45‐11.30

Sted:
J20 – Kæmpestranden

Vært:
Metodecentret

Overskrift:
Hvordan implementerer vi bedrer forskning i praksis på børne‐ og ungeområdet? Hvor er
udfordringerne og hvad kan vi gøre fremadrettet?

Kort beskrivelse:
Paneldebat mellem Camilla Lydiksen, direktør i ADHD‐foreningen, Inge Bryderup, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Tove Nedergaard, Områdechef for Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland og Helle Høgh, specialkonsulent i Metodecentret

Lang beskrivelse
Der er bred opbakning blandt områdets centrale aktører til, at den professionelle indsats for
udsatte børn og unge skal være vidensbaseret. Selvom det har været en ambition i
efterhånden mange år, vil mange stadig mene, at der ofte er langt mellem forskning og
anvendelse i praksis i den hjælp udsatte børn og unge tilbydes.

 

Muskelsvindfonden på Folkemødet

Gin og Croquis – fokus på kropsidealer

Torsdag d. 14. juni kl. 18.00 – 19.00 i Politikens telt.
Arrangør: Muskelsvindfonden og Politiken

Prioritering af medicin – Når små diagnoser møder det store system

Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.10 – 13.00 i Det Fælles Sundhedstelt, J42.
Arrangør: Muskelsvindfonden

Pærfekt Erotisk Bingo

Fredag den 15. juni kl. 18.00 – 19.00 i Amnestys telt B 17 på Nordlandspladsen

Arrangør: Muskelsvindfonden og Sex & Samfund

 

 

 

 Landsforeningen LEV på Folkemødet

 

”Velfærdens 3. vej - civilsamfundet løfter velfærd”

Fredag den 15. juni - 10.30 - 11.30

Debat om civilsamfundets rolle som den 3. vej i velfærden. Danmark har brug for flere Mariehjem

Sted: OPS Scenen A29.

Deltagere

Joy Mogensen, Borgmester i Roskilde og formand for KL`s Socialudvalg, Roskilde/Kommunernes Landsforening

Pia Holm, Stifter af Bofællesskabet Cecilie Marie i Hvalsø, Mariehjemmene

Ib Poulsen, Næstformand i Landsforeningen LEV, tidl. direktør i Socialt Lederforum, Landsforeningen LEV

Bo Kristiansen, Direktør, Mariehjemmene

Claus Thykjær, Kommunaldirektør, Greve Kommune

Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør (ordstyrer), Politiken

  

”5 bud på kvalitet i STU’en” STU Alliancen spørger hvilke elementer der bør indgå i kvalitetssikring af uddannelsen.

Fredag den 15. juni 16.30-17.30.

Sted: Ligeværds telt J18,

Deltagere

Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV

Marianne Jelved, Undervisningsordfører, Radikale Venstre

Leo Komischke-Konnerup, Ph.d. i dannelse, UC Syd

Hanne Pontoppidan, Formand, Uddannelsesforbundet

Marianne Saxtoft, Proceskonsulent, Samskabelse

 

Fremtidens bosteder

Fredag den 15. juni 16:30 - 17:15

Sted J28 - DUOS - Sammen om handicap

Hvordan kommer vi tættere på det frie fleksible ungdomsliv på et bosted?

Deltagere Sanna Dragholm, Kontorchef, Socialstyrelsen

Kræn Blume Jensen, Forsknings- og analysechef, VIVE

Torben Vind, Direktør, LEV

Michael Graatang, Direktør, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

 

”KLAPjob: Gevinst for borger, virksomhed & kommunal økonomi”

Lørdag den 16. juni 10.30 - 11.30

KLAPjob er på vej mod 3000 jobs til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Hør hvordan.

Sted: Ligeværds telt J18,

Deltagere Torben Wind, Direktør Landsforeningen LEV og Claus Bergmann Hansen, Projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob

 

Hver ottende beboer på et bosted har ingen venner

Lørdag den 16. juni kl. 12:00 - 12:45

 

Sted J28 - DUOS - Sammen om handicap

Deltagere

Michael Graatang, Direktør, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Bo Kristiansen, Direktør, Mariehjemmene

Ib Poulsen, Næstformand i Landsforeningen LEV, tidl. direktør i Socialt Lederforum, Landsforeningen LEV

Marie Sonne, Næstformand, Socialpædagogerne

  

”Dagens arbejdsmarked for unge med udviklingshæmning” Samfundstoget kører mod arbejdsmarkedet, men unge med udviklingshæmning står tilbage på perronen.

Lørdag den 16. juni 12.00-13.00

Sted: Ligeværds telt J18

Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV

Esben Kullberg, Sekretariatschef, Ligeværd

Torsten Gejl, MF, Beskæftigelses ordfører, medlem af Folketingets beskæftigelses udvalg, Alternativet

Jan Johansen, MF, medlem af Folketingets beskæftigelses udvalg, Socialdemokratiet

 

”Fælles ansvar: Beskyttet beskæftigelse og lokalt erhvervsliv” Se og hør, hvordan produktionen udfoldes mellem det beskyttede værksted og virksomheden.

Lørdag den 16. juni 15.00 - 16.00:

Sted: Ligeværds telt J18

Deltagere: Henrik Stilling, Kredsformand LEV Bornholm

Søren Vaupell Christensen, Daglig leder, Sandemandsgården

 

”KLAPjob: Gevinst for borger, virksomhed & kommunal økonomi”

Lørdag den 16. juni 10.30 - 11.30

KLAPjob er på vej mod 3000 jobs til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Hør hvordan.

Sted: Ligeværds telt J18,

Deltagere Torben Wind, Direktør i LEV og Claus Bergmann Hansen, Projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob

 

”Skal velfærdsteknologi redde menneskeliv” Kan og vil vi den teknologiske udvikling?

Søndag den 17. juni 10:00-11.00:

 

Sted J28 - DUOS - Sammen om handicap

 

Deltagere

Michael Graatang, Direktør, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Ib Poulsen, Næstformand i Landsforeningen LEV, tidl. direktør i Socialt Lederforum, Landsforeningen LEV

Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Bo Mollerup, Direktør, Socialt Lederforum

Hans Meier Andersen, Kommunikation og strategi, Mariehjemmene

 

Landsforeningen Autisme

Har vi plads til anderledes hjerner?

 

Tid: Fredag den 15. juni kl. 14.50

Sted: Signatur Hotels telt ved ”Mad og Mødestedet” ved Kampeløkke Havn

Arrangører: Landsforeningen Autisme

Beskrivelse: Landsforeningen Autisme inviterer til en event med interessante taler om, hvordan vi sikrer diversitet og inklusion i samfundet.

Deltagere:
Gæster: Landsforeningen Autismes protektor H.K.H. Prinsesse Marie og Francois Zimeray, Frankrigs ambassadør i Danmark.

Taler fra blandt andre:
Mai Mercado, Børne- og Socialminister
Anni Matthiesen, børneordfører fra venstre

 

Gigtforeningen

Personlig medicin: Hjernemadsen tager os med til fremtiden

Tid: Fredag 15. juni 2018 kl. 09.00 – 10-00

Sted: MeningsMinisteriet, Indermolen Allinge Havn, plads G22

Arrangører: Gigtforeningen, Colitis-Crohn Foreningen og Psoriasisforeningen (sponsoreret af Janssen).

Beskrivelse:

Hver gang patienter tilbydes behandling, vil der være tilfælde, hvor der ikke er nogen effekt. For kronisk syge patienter kan det betyde livslangt forbrug af medicin med begrænset virkning – og potentielt mange bivirkninger. Men nye tider lurer i horisonten. Ved at koble viden om patientens genetiske profil og sygdomshistorik med ny teknologi er det muligt at finde et lægemiddel, som vil virke bedst på netop denne patient. Personlig medicin er den rigtige behandling itl den rigtige patient med det rigtige lægemiddel på det rigtige tidspunkt – men hvornår bliver det til virkelighed, og hvor langt er vi i dag?

Deltagere:

Moderator: Peter Lund Madsen

Julie Kofoed, patientrepræsentant, Gigtforeningen
Rita Baarsgaard Hansen, patientrepræsentant
Søren Valdorff Rasmussen, patientrepræsentant
Henrik Ullum, lektor ved Københavns Universitet
Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland
Niels Reichstein Larsen, direktør for Bornholms Hospital