Du er her:

DH på Folkemødet 2019

3. juni 2019

Årets Folkemøde på Bornholm byder igen på en række debatter, hvor DH deltager.

Her får du et overblik over, hvor DH debatterer handicappolitik. 

Har uddannelsessystemet et handicap?

Tid: Torsdag 13. juni kl. 14-14.45

Sted: C6 Radikale Venstre, Cirkuspladsen

Beskrivelse: Vidste du, at mange unge med handicap slet ikke får en ungdomsuddannelse? Og at uddannelsesniveauet generelt er faldet for unge med handicap de sidste år? Radikale Venstre og Danske Handicaporganisationer (DH) inviterer til dialog, om hvordan vi vender udviklingen.

Deltagere:
Kristian Hegaard, Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer
Hanne Pontoppidan, Formand, Uddannelsesforbundet

Hvordan bliver sundheden bedre for mennesker på botilbud?

Tid: Fredag 14. juni kl. 12.15-13

Sted: D6 FOA og Pensam, ved Brandstationen

Beskrivelse: Mennesker med handicap lever kortere og har dårligere helbred. Politikere og fagpersoner debatterer

Deltagere:
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
Kirsten Normann Andersen, Sundhedsordfører og folketingsmedlem, SF
Torben Klitmøller Hollmann, Formand, social- og sundhedssektoren, FOA
Jens Anton Tingstrøm Klinken, Kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer (DH)

Hvordan finder man vej hos kommunen?

Tid: Fredag 14. juni kl. 9-10

Sted: F7 KL’s telt, ved Folkemødehuset

Beskrivelse: Mange borgere har svært ved at finde rundt i det kommunale system. Debat om et sammenhængende system

Deltagere:
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer
Niels Viggo Lynghøj, Borgmester, Struer Kommune
Mads Bilstrup, Formand, Dansk Socialrådgiverforening

Hvor blev handicappolitikken af? Visioner søges!

Tid: Fredag 14. juni kl. 14.25-15.10

Sted: F8 Danske Regioner, ved Folkemødehuset

Beskrivelse: Visioner for handicappolitikken. Hvordan sikrer vi de rigtige tilbud til mennesker med handicap?

Deltagere:

Stephanie Lose, Formand Danske Regioner, Regionsrådsformand Region Syddanmark, Region Syddanmark
Kristian Ring-Hansen Holt, Moderator og Journalist, TV2
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)

 

Her finder du flere debatter, hvor DH deltager:

Torsdag

Verdensmål på dansk

Tid: Torsdag 13. juni kl. 13-14

Sted: J18 #Faktaboksen, Kæmpestranden.

Beskrivelse: På hvilke områder skal vi sætte ind i en dansk sammenhæng for at bevare og udvikle bæredygtigheden i det danske samfund?

Deltagere:

Kirsten Brosbøll, Politiker, Socialdemokratiet
Niels Ploug, Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
Nanna Højlund, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
Marie Gad, Fagleder, Strategi- og Organisationsudvikling, DI

Er Verdensmålene virkelig for alle?

Tid: Torsdag 13. juni kl. 14-14.45

Sted: A40 Verdensmålenes Telt, Danchells Anlæg

Beskrivelse: Kom og diskutér, hvordan vi kan være med til at sikre, at vi holder Verdensmålenes løfte Leave No One Behind. Alt for mange mennesker inkluderes ikke i beslutningsprocesser, der vedrører deres liv.

Deltagere:

Trine Rask Thygesen, Direktør for udviklingspolitik, Udenrigsministeriet
Ida Ebbensgaard, Udlandsredaktør, Berlingske
Andreas Gylling Æbelø, Direktør, AIDS-fondet
Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri

Er du klar til at droppe mønterne og betale med dit ansigt?

Tid: Torsdag 13. juni kl. 14.30-15.30

Sted: N3 LEAD i Nørregade

Beskrivelse: Hvordan sikrer vi, at alle både kan og vil betale via de nye teknologier? Kom og deltag og afprøv blandt andet fingerbetaling og ansigtsgenkendelse, når Nets inviterer til debat om mulighederne i det kontantløse samfund.

Deltagere:

Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
Marianne Jelved, Socialordfører, Radikale Venstre
Jesper Kildegaard Poulsen, Chef for Creation Lab, Nets Smart Payments
Lene Johansen, Moderator og journalist, -
Peter Skaarup, Gruppeformand, Dansk Folkeparti
Charlotte Avnsted-Vilman, Seniorkonsulent, Ældresagen

Ny kollega med handicap

Tid: Torsdag 13. juni kl. 15.30-16.30

Sted: G12 Dansk Metal, yder-/indermolen

Beskrivelse: Der er stor forskel på beskæftigelsesfrekvens blandt personer med og uden handicap. Kun 52 % af personer med handicap er i beskæftigelse i modsætning til en beskæftigelsesgrad på 79 % for personer uden handicap. Derfor sætter vi ligestilling af personer med handicap på dagsordenen.

Deltagere:

Henrik Dalsgaard Hansen, Direktør, Scan A/S
Helle Solveig, tillidsrepræsentant, Københavns Kommune
Lars Midtiby, direktør, Danske Handicaporganisationer
Johanne Bratbo, Projektleder i Landsindsatsen, ”En af os”
Jan Helleskov, tillidsrepræsentant, H. Lundbeck A/S, Valby

Ulighed i sundhed – en stor udfordring

Tid: Torsdag 13. juni kl. 17-18

Sted: N2 Landsindsatsen ENA AF OS, Nørregade

Beskrivelse: Kom og få mere viden og vær med til at debattere, hvordan vi kan modvirke stigmatisering af personer med psykisk sygdom i sundhedsvæsenet.

Deltagere:

Helene Probst, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
Johanne Bratbo, Projektleder, Landsindsatsen EN AF OS
Mikkel Rasmussen, Overlæge og politiker, Psykiatri-Listen
Anders Beich, Formand for DSAM, DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin
Gitte Nyberg, EN AF OS Ambassadør, Landsindsatsen EN AF OS
Jan Bartholomæussen, Centerchef, Psykiatri+

Mere politisk engagement i de politiske partier?

Tid: Torsdag 13. juni kl. 18.15-18.45

Sted: G31 Finansteltet, yder-/indermolen

Beskrivelse: Kan innovation og digitalisering revitalisere partierne som en kanal for politisk deltagelse?

Deltagere:

Lars Midtiby, Direktør, Danske Handicaporganisationer

 

Fredag

Ensomhed og mistrivsel hos unge – hvad gør vi ved det?

Tid: Fredag 14. juni kl. 10.30-11.30

Sted: N2 Landsindsatsen En Af Os, Nørregade

Beskrivelse: Er diagnoser en hjælp til at forstå, hvad det er man slås med, eller kan de føre de til social stempling og isolation? Kom og vær med i debatten med unge som kender udfordringerne fra deres eget liv og fagpersoner som dagligt møder problematikken.

Deltagere:
Rillo Rud, Sekretariatsleder, Ventilen Danmark
Sara Agerbo, EN AF OS Ambassadør, Landsindsatsen EN AF OS
Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
Mia Nilsson, Bestyrelsesmedlem i Ventilen, Ventilen
Tine Vastring, Behandlingschef, Behandlingsskolerne
Anja Kare Vedelsby, Projektkoordinator, Landsindsatsen EN AF OS
Jan Bartholomæussen, Centerchef, Psykiatri+
Helene Probst, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen

Dialogfrokost om BPA

Tid: Fredag 14. juni kl. 12-13

Sted: J29 DUOS, Kæmpestranden

Beskrivelse: Der er blæst om BPA-ordningen, men hvilken vej blæser vinden? DUOS inviterer nøglepersoner til dialogfrokost om BPA-ordningens fremtid

Deltagere:

Søren Windell, Rådmand, Odense Kommune
Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
Susanne Olsen, Formand, Dansk Handicap Forbund
Søren Møllgaard Kristensen, Forstander, Egmont Højskolen
Kristian Wurtsh, Socialordfører, Aarhus Kommune
Helle Linnet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør, Vordingborg Kommune
Janus Tarp, Formand, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
Lene Fruelund, Medlem af KL's socialudvalg, KL
Ditte Brøndum, Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
Sofus Rossing, Divisionsdirektør, DUOS

Tilgængelighedsstafetten: Flere med synshandicap i job

Tid: Fredag 14. juni kl. 14.30-15.30

Sted: C20 Europa-Kommissionen, Cirkuspladsen

Beskrivelse: Med synssimulationer og benspænd stiller vi skarpt på nutidens udfordringer med nedsat syn

Deltagere:

Caspar Gregersen, Repr. Forretningsudvalget, Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)
Gustav Kallan, Kasserer, Dansk Blindesamfunds Ungdom
Kim Sørensen, Formand, Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)
Claus Sørensen, Medlem, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede (LFBS)
Helle Vedø Demir, Direktør, Ballast CPH
Ida Maria Fallesen, Policy Officer, Europa Kommisionen
Mette Plauborg, Programme Manager, Europa-Kommissionen
Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
Sofie Monggaard Christensen, Bestyrelsesformand, Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Kan prisen for at få udsatte i job blive for høj?

Tid: Fredag 14. juni kl. 16.30-17.15

Sted: J42 Selveje Danmark, Kæmpestranden

Beskrivelse: Er det bedre at tildele førtidspension eller en jobrettet indsats?

Deltagere:

Lars Midtiby, direktør, Danske Handicaporganisationer
Helle Bonnesen, BR-medlem, udvalg for børn & ungdom + beskæftigelse & integration, Københavns Kommune
Torben Wind, Adm. direktør, Landsforeningen LEV
Susanne Rysbjerg, Områdechef, Incita
Christian Juhl, MF, Enhedslisten

Lørdag

Morgenmadssnak om Verdensmålenes vigtigste løfte

Tid: Lørdag 14. juni kl. 9-10

Sted: A60 Verdensmålenes Lille Scene, Danschells Anlæg

Beskrivelse: På tværs af alle 17 Verdensmål står løftet ’Leave No One Behind’ – at ingen skal lades i stikken. Men hvad skal der til for, at Verdensmålene reelt er for alle?

Deltagere:

Mette Müller Kristensen, International Chef hos Danske Handicaporganisationer og næstformand hos Globalt Fokus, Danske Handicaporganisationer

Kan unge med handicap da ik’ klare sig selv?

Tid: Lørdag 14. juni kl. 11-12

Sted: C26 DUF, Cirkuspladsen

Beskrivelse: Unge med handicaps trivsel og adgang på de lange videregående uddannelser.

Deltagere:

Sofie Amalie Poulsen, projektmedarbejder, Tænketanken Perspektiv
Kristina Elrum, bestyrelsesmedlem, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Søren Fauerskov Hansen, Levevilkårspolitisk næstformand, Danske Studerendes Fællesråd
Sif Holst, næstformand, Danske Handikaporganisationer
Sofie Monggaard Christensen, Bestyrelsesformand, Sammenslutningen af Unge Med Handicap

  

Bliver pårørende overladt til sig selv?

Tid: lørdag 14. juni kl. 13.30-14.30

Sted: K18 SIND i Værestedet, Kirkepladsen

Beskrivelse: DH, LEV, Muskelsvindfonden og SIND inviterer til debat om behovet for mere hjælp til pårørende.

Deltagere:

Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Anni Sørensen, Landsformand, LEV
Kirsten Normann Andersen, Sundhedsordfører og folketingsmedlem, SF
Mia Kristina Hansen, Formand, Foreningen for børn med angst / SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Hindringer i at tage en uddannelse for unge med handicap

Tid: Lørdag 14. juni kl. 14.30-15.15

Sted: J29 DUOS, Kæmpestranden

Beskrivelse: Ungdomsuddannelserne mangler viden om handicap og hvordan de skal hjælpe: Hvad kan man gøre ved det?

Deltagere:

Mads Edelvang-Pejrup, Næstformand, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Søren Hvarregaard, Bestyrelsesmedlem (og rektor på Midtfyns Gymnasium), Danske Gymnasier
Sofus Rossing, Divisionsdirektør, DUOS
Liselotte Hyveled, Formand, Det Centrale Handicapråd
Jens Anton Tingstrøm Klinken, Kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer

 

Retten til uddannelse - også for studerende med handicap?

Tid: Lørdag 14. juni kl. 16.30-17.15

Sted: K7 Akademikernes Hus, Kirkepladsen

Beskrivelse: Hvordan sikrer vi lige adgang til professionshøjskolerne for studerende med handicap?

Deltagere:

Veronika Schultz, Organisationsmedarbejder, Tænketanken Perspektiv
Sissel Wolf Sørensen, Faglig sekretær, Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Sami Boutaiba, Direktør for Pædagogik og Ledelse, Professionshøjskolen Absalon
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer
Sofie Monggaard Christensen, Formand, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Nanna Bonde, Folketingskandidat, SF
Mai Villadsen, Folketingskandidat, Enhedslisten