Du er her:

DH-politik er med i satspuljeaftale om beskæftigelse

9. november 2016

De politiske partier skal have ros for at have lyttet til flere forslag fra handicaporganisationerne. Fokus er på at hjælp mennesker, der har været længe på kontanthjælp.

Mandag blev satspuljepartierne enige om, hvordan pengene skal fordeles på beskæftigelsesområdet.

I aftalen er der flere gode tiltag, som Danske Handicaporganisationer (DH) og medlemsorganisationerne har arbejdet for.

Helt centralt i aftalen er, at der skal gøres noget for de kontanthjælpsmodtagere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end fire år.

Afklaring af kontanthjælpsmodtagere

Det skal afklares om disse personer skal på andre førtidspension, fleksjob eller i ressourceforløb. Handicaporganisationerne har længe påpeget, at alt for mange med handicap er fanget i kontanthjælpssystemet. De skal på andre ordninger eller få en bedre hjælp til at komme i arbejde.

Kontanthjælpsloftet rammer denne gruppe hårdt, og derfor har DH længe argumenteret for, at der skal ryddes op i kontanthjælpssystemet.

Problemerne vil naturligvis ikke blive fuldstændig løst med de nye initiativer. Men der er skridt i den rigtige retning, der viser, at politikerne har lyttet til holdninger og erfaringer fra handicaporganisationerne. DH vil følge tiltagene tæt i den kommende tid.

 Tværfaglig indsats

Regeringen havde lagt op til, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan få for eksempel førtidspension, skal i nye virksomhedsrettede forløb, hvor de er tilknyttet en mentor. Det er i sig selv udmærket, men DH har påpeget, at gruppen ofte har andre problemer af social og sundhedsmæssig karakter. Derfor er det glædeligt, at de politiske partier har tilføjet, at der også skal igangsættes tværfaglige indsatser, hvor social- og sundhedstiltag inddrages. Det er den helt rigtige vej at gå, hvis man vil hjælpe mennesker med handicap i job. Det er ikke nok at sende i praktikforløb på virksomheder. Hele deres livssituation skal forbedres.

 Ny pulje til jobmatch

Der afsættes fra 2017 til 2020 38,8 millioner kroner til nye virksomhedsrettede forløb. Formålet er at sikre job-match i forhold til at få ledige med handicap i beskæftigelse.

Man kan kun komme i betragtning til støtte, hvis man inddrager relevante handicaporganisationer og foreninger. DH er selvfølgelig klar til at støtte op om projekter med viden og idéer.

 Handicappulje med fokus på autisme og udviklingshæmning

Der afsættes 38,7 millioner kroner over tre år til handicappuljen, der støtter projekter og initiativer for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Aftalen fremhæver indsatser for mennesker med kognitive handicap som autisme og udviklingshæmning.

Der er også fokus på såkaldte empowerment-tilgange, hvor mennesker med handicap med udgangspunkt i egen situation definerer egne udfordringer og mulige indsatser med henblik på at opnå beskæftigelse.