Du er her:

DH’s kommentarer til ny indsats mod vold på bosteder

23. august 2016

Ros til regeringens indsats fra Danske Handicaporganisationer (DH). Men pas på med mere tvang og magt på bosteder.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag fremlagt en indsats mod vold på bosteder.

Den går ud på at oprettes et nyt tilbud til borgere med særligt komplekse problemer. Der skal afsættes et "trecifret millionbeløb" over fire år fra satspuljen.

Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer (DH) udtaler:

”Det er rigtig godt, at der nu bliver gjort noget aktivt for at forebygge vold på botilbud. Og det er godt, at der følger penge med. Der er stort behov for, at der bliver iværksat den rigtige indsats for en mindre målgruppe, som længe er faldet mellem to stole”

Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer (DH) udtaler:

 "Det er vigtigt, at regeringen også vil se på en række andre initiativer til at forebygge vold på botilbuddene generelt. Her er det dog helt centralt, at det ikke er ensbetydende med en udvidelse af magtanvendelsen på botilbuddene generelt. Et botilbud er borgerens hjem og her skal der ikke indføres mere tvang og magt”

 Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer (DH) udtaler:

 ”Hvis man ønsker en ny særlig tilbudstype, skal den oprettes i forbindelse med psykiatriloven. Det bliver vigtigt, at den nye tilbudstype kaldes noget andet end ’botilbud’, så man undgår forvirring i forhold til botilbud efter serviceloven”

Læs mere hos Social- og Indenrigsministeriet

Læs også Sinds kommentarer hos Denoffentlige.dk