Du er her:

DH’s model for sundhedstjek skal nu bredes ud

5. marts 2015

12 millioner fra en pulje under Sundhedsministeriet er nu fordelt til forsøg med sundhedstjek til sårbare grupper.

 

Der tages nu skridt i den rigtige retning af at skabe mere lighed i sundhed for personer med bl.a. udviklingshæmning eller sindslidelse. Den model for et sundhedstjek, som DH har udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns kommune, skal nu afprøves i 4 kommuner.

 

Der er afsat en pulje til formålet. Sundhedsstyrelsen har nu valgt, hvilke kommuner der får penge til at indhøste erfaringer i større skala med DH’s model for sundhedstjek. Københavns Kommune er en af de 4 kommuner. Kommunen vil afprøve sundhedstjekket på 28 botilbud og dermed bygge videre på de erfaringer, man har har fået i pilotprojektet.

 

”Det er dejligt at DH’s model nu skal afprøves i den større sammenhæng”, siger DH’s formand Thorkild Olesen. ”Det er rart, at nogle kommuner har budt ind og vil være med til at prøve noget nyt og sikre en sårbar gruppe lige adgang til sundhed”.

 

Netop det har længe været en DH’s mærkesager. I både England og Norge er der gode erfaringer med at tilbyde et sundhedstjek til personer med udviklingshæmning. Det er derfor helt oplagt også at udbrede en sådan metode i Danmark.

 

Ud over Københavns Kommune har Svendborg, Roskilde og Allerød (i samarbejde med Egedal) kommuner fået penge til projekter om sundhedstjek. Projektperioden løber i 2015-2017.

 

Læs nyheden på Sundhedsstyrelsen hjemmeside her: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Lighed-i-sundhed/2015/Marts/Ny-pulje-skal-loefte-handicappedes-sundhed.aspx