Du er her:

DH savner større ansvar i sundhedsreform

26. marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti er nået til enighed om, hvordan det danske sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden. Der er positive takter, men aftalen burde indeholde flere forpligtelser og tage et større ansvar for mennesker med handicap, lyder det fra Danske Handicaporganisationer (DH).

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

DH savner større ansvar for mennesker med handicap i sundhedsreform

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Der er fine takter i reformen, men jeg savner mere ansvar og flere forpligtelser. Fx er mange borgere magtesløse, når de skal have hjælpemidler. Fælles hjælpemiddelcentre burde være obligatorisk. Et løft af rehabiliteringen af syge og patienter med handicap burde også gælde mere end kræft- og hjerneskadeområdet.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Psykiatrien er presset, og man lægger op til flere tiltag, der skal hjælpe flere med at få bugt med de psykiske udfordringer. Det er positivt. Men der er lang vej endnu for at løse de stigende problemer i psykiatrien. ”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”I dag har mennesker med handicap pladser i regionernes patientinddragelsesudvalg. Jeg er bekymret for, at mennesker med handicap ikke bliver hørt om sundhedspolitik i den nye struktur. Det er nemlig uklart, hvad der skal ske med udvalgene.”