Du er her:

DH ser frem til samarbejdet om tilgængelighed

31. januar 2018

Danske Handicaporganisationer ser flere positive tiltag i regeringens tilgængelighedspakke og er klar til det fortsatte samarbejde.

Transport-, Bygnings - og Boligminister Ole Birk Olesen præsenterede i sidste uge en ny tilgængelighedspakke. 

Formålet med den nye tilgængelighedspakke er, at bygninger som tilbyder offentlig adgang i højere grad skal indrettes, så det er muligt for alle borgere at komme ind i dem og bruge dem. Det skriver ministeriet i en pressemeddelels.

Pakken indeholder initiativer inden for tre områder:

  • Byggeriets parter skal klædes på i forhold til at bygge tilgængeligt
  • Kommunerne skal sikre, at nybyggerier overholder kravene til tilgængelighed
  • Tilgængelighedskravene skal ændres, så de bliver funktionsbaserede i stedet for deskriptive 

Danske Handicaporganisationer (DH) skal være med til at implementere initiativerne i tiltagspakken.

Formand for DH, Thorkild Olesen er forsigtigt positiv overfor udspillet. Udover et enkelt forbehold, ser vi en række positive tiltag i udspillet, udtaler formanden i  ministeriets pressemeddelelse:

"I Danske Handicaporganisationer (DH) ønsker vi, at alle får lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Og bygninger udgør en stor del af vores hverdagsliv. Derfor er det vigtigt, at vi bygger med inklusion for øje, så alle kan være med. I både arbejdsliv, fritidsliv, privatliv – hele livet igennem. Det giver mening for det enkelte menneske og for samfundet som helhed. Denne tiltagspakke bringer os nogle positive skridt frem på flere centrale områder. Enkelte steder vil vi i DH være opmærksomme på, at gode etablerede løsninger ikke kasseres. Vi tror, at konkrete krav i bygningsreglementet fortsat kan bidrage positivt sammen med funktionsbaserede krav, og vi ser frem til den fortsatte dialog med ministeren, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen om fremme af tilgængelighed i Danmark."

Læs Transport-, Bygnings - og Boligministeriets pressemeddelelse om tilgængelighedspakken her

kkgs@handicap.dk