Du er her:

DH tager afstand fra hadforbrydelser

27. juli 2016

Danske Handicaporganisationer mener, at det er ufatteligt trist og skræmmende, at 19 mennesker med handicap er blevet dræbt, og 20 andre er såret i Japan af en person, der tilsyneladende ønsker at udrydde alle mennesker med handicap. Den slags hadforbrydelser tager DH absolut og ubetinget afstand fra.

Danske Handicaporganisationer savner en lige så klar afstandtagen over for denne kriminelle handling i Japan fra den danske presse og offentlige personer, som det f.eks. var tilfældet med massakren i Orlando, USA.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer siger:
”Det er et tegn på indirekte diskrimination, som det danske samfund generelt viser over for mennesker med handicap, når der ikke fremkommer de samme udtalelser og sympatitilkendegivelser i presse og offentlighed, når der er tale om haddrab på mennesker med handicap.

Danske Handicaporganisationer: Indfør diskriminationsforbud som i nabolande
”Danskerne tror, at man ikke diskriminerer eller tænker mindre om mennesker med handicap, men virkeligheden er, at mennesker med handicap fortsat oplever masser af diskrimination.

Derfor kommer Thorkild Olesen nu med en meget direkte opfordring til Folketinget:
”Indfør et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap. Diskrimination af mennesker på grund af etnicitet eller køn er forbudt – det bør naturligvis også gælde på grund af af handicap, ”siger Thorkild Olesen og slutter med at understrege, at Sverige, Norge og Finland for længst har vedtaget et sådan forbud.