Du er her:

DH til finansminister: behov for langsigtede planer på handicapområdet

23. november 2015

DHs formand og direktør havde fredag, den 20. november, møde med finansminister Claus Hjort Frederiksen. DH fremhævede behovet for langsigtede planer på handicapområdet, specielt på områderne tilgængelighed til offentlig transport og digital tilgængelighed.

Lige nu har EU lanceret standarder på togområdet – og da Danmark via togfonden skal investere i toge, så er det oplagt at få lagt en flerårig plan for forbedring af al tilgængelighed omkring stationer i Danmark. BaneDanmark har taget fat på en analyse af behovet. Men den forbliver et skuffeprojekt, hvis ikke der sikres finansiering over en årrække.

Mange myndigheder i Danmark arbejder for at gøre flest mulige, borgerrettede aktiviteter, digitale. Det kan der være fordele i for myndighederne og for borgerne, men hvis denne omfattende digitalisering ikke gøres tilgængelig, så bliver den umulig at anvende for mange personer med handicap. Så også her må der afsættes midler til at udvikle tilgængelighed. Ansvaret for digitalisering ligger netop hos finansministeren.

Et par frø er sået. Men DH vil følge dette op – også når der skal forhandles om finanslov for 2017. DH sluttede med at kvittere for finansministerens aktstykke til finansudvalget, med forslag om at bevilge ekstra 49,6 mio. kr. til tipspuljen for 2015. Heraf vil 2,4 mio. kr. tilgå Handicappuljen.