Du er her:

DH-undersøgelse: Gymnasielærere mangler viden om handicap

25. september 2018

Tæt på halvdelen af landets gymnasie- og HF-undervisere føler sig dårligt rustet til at undervise elever med handicap, viser en rundspørge blandt 1.400 undervisere foretaget af Danske Handicaporganisationer (DH).

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

 Undersøgelsen viser blandt andet:

  • 45 procent af underviserne vurderer, at de i mindre eller ringe grad er rustet til at undervise elever med handicap.
  • 50 procent af underviserne mangler viden om handicap.
  • De fleste angiver, at de mangler viden om psykisk sygdom (angst, skizofreni, OCD, bipolar lidelse etc.) og udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme etc.).

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Mange unge med handicap drømmer om at gå på gymnasiet eller hf. Gymnasielærerne vil gerne inkludere unge med handicap, men de har brug for bedre hjælp og mere viden om handicap. Vi må hjælpe læreren bedre, så flere unge med handicap får en uddannelse og mulighed for at bidrage til fællesskabet.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Uddannelse er ekstra afgørende for, at unge med handicap får et job. Derfor skal vi have fundet gode løsninger og skabt mere fleksibilitet på uddannelserne. Lærerne peger i rundspørgen på hurtig og let adgang til viden om handicap samt ansatte med specialviden, der understøtter lærernes arbejde med inklusion.”

 

Fakta: Unge med handicap og uddannelse

  • Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct. (Institut for Menneskerettigheder på baggrund af tal fra VIVE, 2017: https://handicapbarometer.dk)
  • Hos unge uden handicap starter 92 pct. på en ungdomsuddannelse, imens tallet kun er 73 procent for unge med handicap. (Epinion, 2014: Uddannelsesresultater og –mønstre for børn og unge med handicap)
  • DH vurderer, at cirka 200.000 unge mellem 16 og 27 år har et handicap (baseret på tal fra VIVE og Danmarks Statistik)