Du er her:

DH: Vi har brug for en plan for de specialiserede tilbud

21. februar 2019

Mai Mercado har trukket de specialiserede tilbud ud af forhandlingerne om sundhedsreformen. Det er positivt. Men Danske Handicaporganisationer (DH) efterspørger en langsigtet og holdbar løsning, der sikrer de specialiserede tilbud og den specialiserede viden.

De 64 højt specialiserede tilbud, som i dag ligger i regionerne, skal med regeringens sundhedsreform ud i kommunerne.

Men efter bred kritik sætter Børne- og Socialminister Mai Mercado nu forslaget på pause, mens hun undersøger, hvordan vi bevarer den høje specialisering i tilbuddene.

Thorkild Olesen: Godt at handicaptilbuddene holdes ude af sundhedsreformen

Socialministeren har lyttet til den massive kritik fra handicaporganisationer og de øvrige interessenter på sundhedsområdet.

Det glæder Thorkild Olesen, at ministeren holder handicaptilbuddene ude af sundhedsreformen. Som formand for Danske Handicaporganisationer har han været en af de kraftigste kritikere.

Thorkild Olesen: Men faren for afspecialisering er ikke ovre

Men faren for afspecialisering er ikke drevet over, advarer formanden. Mai Mercado udelukker nemlig ikke, at det ender med, at tilbuddene ender på kommunale hænder. Hun har nemlig endnu ikke en plan for, hvor ansvaret for tilbuddene skal ligge, når regionerne nedlægges.

Formanden er bekymret for, at de specialiserede tilbud lider samme skæbne som under kommunalreformen i 2007. Her lukkede en del, fordi kommunerne af økonomiske årsager trak deres borgere hjem. Det har betydet tab af specialiseret viden og tab af de særlige tilbud.

Vi taler om socialpsykiatriske botilbud for voksne med svære psykiske lidelser. Særlige tilbud til udsatte unge med anbringelsesdom. Eller højt specialiserede tilbud til børn og voksne med handicap som døvblindhed og cerebral parese (spastiske lammelser).

Brugerne af disse tilbud har behov for mere specialiseret hjælp og støtte. Ikke mindre.

Thorkild Olesen: Vi savner en langsigtet og holdbar løsning

Mai Mercado ønsker en national koordinering af tilbuddene, så vi på tværs af landet har de nødvendige tilbud til en meget sårbar gruppe af borgere med handicap. For at sikre arbejdsro under time out´en foreslår ministeren en model, hvor ingen af de 64 tilbud må lukke ned uden nationale godkendelser.

Thorkild Olesen ser meget gerne, at der laves en national koordinering på området. Men han savner flere tiltag til at sikre specialiseringen og de rigtige tilbud:

”Godt, at Mai Mercado lytter til kritikken og vil undersøge situationen grundigt. Men vi er ikke i mål endnu. Der er stadig risiko for tab af tilbud og specialisering. Vi må blive klarere på mål og midler for at sikre specialisering og de rigtige tilbud.”, udtaler han på Twitter.

Thorkild Olesen: Vi har fire forslag til at løfte specialiseringen

Formanden efterspørger en langsigtet og holdbar løsning. Han har følgende fire forslag til at løfte specialiseringen:

1. Indfør national specialeplanlægning på handicapområdet – som vi kender fra sundhedsområdet.

2. Skab faglige kvalitetsstandarder, så vi gør op med de store kommunale forskelle i tilbuddene til mennesker med handicap.

3. Lav en holdbar finansieringsmodel, så en vis grundfinansiering af de specialiserede tilbud er sikret. Som Finansministeriet konkluderede i 2010, fungerer markedet med køb og salg af pladser i de specialiserede tilbud i kommunerne ikke tilfredsstillende.

4. Udarbejd retningslinjer for visitation for hvilke borgere, der skal visiteres til de specialiserede tilbud. Dette fungerer også på sundhedsområdet i dag.

Læs mere om sagen i Jyllands-Posten, 18. februar 2019