Du er her:

DH's inklusionsundersøgelse: Der er stadig store udfordringer med inklusionen

28. april 2016

DH’s undersøgelse af inklusion af elever med handicap i grundskolen er netop færdiggjort. Her er et uddrag af de vigtigste konklusioner.

Inklusionsundersøgelsen er baseret på besvarelser af spørgeskemaer fra forældre til børn med handicap. I alt deltog 650 forældre i løbet af undersøgelsesperioden i foråret 2016.

”Jeg er meget glad for, at så mange forældre har taget sig tid til at deltage i inklusionsundersøgelsen. Det har givet os en værdifuld viden og indsigt i de udfordringer, forældre til børn med handicap oplever med inklusion i skolen. Vi vil bruge resultaterne af undersøgelsen i DH’s arbejde for at sætte fokus på og skabe bedre vilkår for inklusion af børn med handicap”, siger DH’s formand Thorkild Olesen

Ud af de 650 besvarelser er de 450 fra forældre til børn, der er inkluderet i den almindelige folkeskole. De følgende konklusioner omhandler besvarelser fra denne gruppe.

- Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at mange forældre til børn med handicap oplever, at inklusionen i folkeskolen ikke fungerer optimalt. Forældrene oplever ofte, at lærerne gør, hvad de kan, men at der mangler viden, ekspertise og ressourcer. 60 % mener, at deres barns lærere og pædagoger ikke har tilstrækkelig viden om handicap.

- Undersøgelsen peger i retning af, at elever med handicap ikke får nok ud af undervisningen. 55 % af forældrene mener ikke, at deres barns faglige udbytte er højt nok. 25 % af eleverne er fritaget for fag i skolen. Det er især i idræt og bevægelse, men også i kreative fag og sprogfag, at der er udfordringer. 35 % af forældrene tilkendegiver, at der er aktiviteter i skoletiden, deres barn ikke kan  deltage i, eksempelvis udflugter, bevægelse og sociale arrangementer. 68 % oplever, at den længere skoledag giver barnet udfordringer.

- Undersøgelsens besvarelser viser, at skolens fysiske rammer er en stor barriere for, at inklusionen kan lykkes. Der bliver især peget på, at klasselokalerne er for store og uden rum, hvor eleven med handicap kan trække sig tilbage og koncentrere sig. Uro, støj, og mange børn i klassen er en udfordring for mange elever med handicap.

- Undersøgelsen sætter fokus på, at der også er et stort behov for at se på den sociale inklusion og trivsel. Her spiller frikvarterer en vigtig rolle. Størstedelen af forældrene mener, at deres barn får for lidt eller ingen støtte i frikvarterer og pauser. En femtedel af forældrene oplever ikke, at deres barn er en del af klassens sociale fællesskab. På spørgsmålet om barnet trives og er glad for at gå i skole, svarer 28 % af forældrene enten ”Uenig” eller ”Meget uenig”.

jh@handicap.dk

Læs også DHs nyhed: 

Inklusion af elever med handicap mislykkes