Du er her:

DH om Carsten Koch-anbefalinger: Mange gode, men et par kritiske forslag

25. marts 2015

Regeringens ekspertgruppe anført af Carsten Koch udkom tirsdag den 17. marts med deres 2. delrapport og 28 anbefalinger til en bedre og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. DH har gennemgået alle udvalgets anbefalinger og er overordnet positiv over for retningen i anbefalingerne.

Regeringens ekspertgruppe anført af Carsten Koch udkom tirsdag den 17. marts med deres 2. delrapport og 28 anbefalinger til en bedre og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Anbefalingerne falder inden for tre hovedtemaer: En ny virksomhedsrettet indsats, en styrket tværfaglig indsats og mere målrettet uddannelse. Derudover foreslår udvalget en håndfuld understøttende tiltag.

DH har gennemgået alle udvalgets anbefalinger og vurderet dem i forhold til, om de har potentiale til at få flere personer med handicap i varig beskæftigelse på lige vilkår. DH er overordnet positiv over for retningen og tankegangen i udvalgets anbefalinger, og er glad for, at udvalget har forholdt sig til en række af de væsentligste udfordringer for ledige med handicap: 

'Udvalget kommer med løsningsforslag på bl.a. den manglende tværfaglige indsats og fravær af fokus på langsigtede investeringer i det enkelte menneske. Behovet for uddannelse og opkvalificering har de også blik for, og det ved vi, er helt afgørende for at kunne komme ind på det danske arbejdsmarked. Alt i alt er det slet ikke ufornuftigt, det fokus, udvalget har haft', siger Thorkild Olesen.

DH er dog langt fra enig i udvalgets forslag til en ny revalideringsordning, som bl.a. indebærer en aldersgrænse på 30 år, og at ordningen målrettes til at være en sporskifteordning for personer som ikke kan arbejde inden for hidtidig erhverv.

'Det er godt, at udvalget foreslår en nemmere adgang til revalidering for dem, der ikke kan arbejde i deres gamle fag. Det vil helt sikkert gavne personer som rammes af et handicap eller oplever forværring. Men ordningen vil være ødelæggende for personer med medfødt eller tidligt erhvervet handicap, som i dag er henvist til revalidering for at kunne tage en uddannelse overhovedet. Det ordinære uddannelsessystem er nemlig for utilgængeligt og ufleksibelt. De vil være afskåret fra uddannelse, hvis dette forslag bliver en realitet, og det må der findes en løsning på', understreger Thorkild Olesen.  

Også forslaget om at skære i kontanthjælpen møder massiv modstand i handicaporganisationerne:

'Man belønner de stærkere kontanthjælpsmodtagere ved at skære i ydelsen til dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er helt urimeligt. Glem det forslag og kom tilbage til de gode forslag til at investere i mennesker', opfordrer Thorkild Olesen.

Læs samlet notat med DH's vurdering af udvalgets anbefalinger her: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?id=103 

Find tabeloversigt over alle forslag og DH's vurdering af dem enkeltvis her: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?id=104