Du er her:

Elever med handicap føler sig udenfor

28. april 2016

Mange elever med handicap oplever at stå uden for fællesskabet i skolen. Frikvarterer og skoleudflugter er især et problem, mens flere elever føler sig inkluderet uden for skoletid.

Det kan være svært at være elev med handicap i en skolegård. Støj og mange mennesker på legepladsen kan give problemer for børn med kognitive vanskeligheder, og kørestolen er svær at have med på boldbanen.

De fleste elever med handicap har den største del af deres støttetimer fra pædagoger og ekstralærere, når de er i klasselokalet. Mange forældre oplever derfor, at deres barn i højere grad er overladt til sig selv i frikvarterer og pauser, hvor barnet ikke får den nødvendige hjælp til den sociale inklusion.

Det kan Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen godt nikke genkendende til:

Social inklusion er et oplagt forbedringsområde i den inkluderende folkeskole, så flere elever med handicap kan trives i skolen. Og så har vi også mange eksempler på, at jo bedre et barn har det i skolegården og på legepladsen, jo større chance er der også for at lykkes i fysiklokalet. Social trivsel er fundamentet for faglig indlæring”, siger Thorkild Olesen.

Mange står uden for fællesskabet

Danske Handicaporganisationer har lavet en inklusionsundersøgelse blandt 450 forældre til elever med handicap, der går i en almindelig folkeskole. Her har 46 % svaret, at deres barn ikke får tilstrækkeligt med hjælp i pauser og frikvarterer.

Samtidig oplever 21 % af forældrene, at deres barn står uden for det sociale fællesskab i klassen, mens hele 28% mener, at deres barn ikke trives i skolen.

En del af forklaringen er, at der i skoletiden foregår en række aktiviteter, som kan være svære at være med til, hvis man har en funktionsnedsættelse. 35 % af forældrene peger på, at der er en række arrangementer i skoletiden, fx ture og udflugter, som barnet ikke deltager i. Oveni kommer, at det ofte er fag som musik og idræt med leg og socialt samvær, at elever med handicap er fraværende fra.

Rummelige elever og omsorgsfulde forældre

I Danske Handicaporganisationers undersøgelse peger forældrene til elever med handicap dog også på en række områder, hvor den sociale inklusion er velfungerende. Eksempelvis deltager 86 % af elever med handicap i klassens sociale arrangementer uden for skoletiden, såsom klassefester og fødselsdage.

Mange forældre til børn med handicap oplever, at deres barns klassekammerater og disses forældre viser forståelse for og tager hensyn til funktionsnedsættelsen, når der planlægges fødselsdage eller hyggeaftener. Flere steder i undersøgelsen roses klassekammeraterne for deres rummelighed, mens klassens øvrige forældre ofte er gode til at vise omsorg og tage initiativ til legeaftaler.

jh@handicap.dk