Du er her:

En særlig sårbar gruppe, når katastroferne indtræffer

25. maj 2016

FN har netop afsluttet sit første humanitære topmøde. Et kernepunkt var hjælpen til mennesker med handicap, der er ekstra udsatte i krise- og katastrofesituationer.

På FN’s første humanitære topmøde var der fokus på verdens mange humanitære katastrofer og på behovet for ekstra penge til FN’s humanitære hjælpearbejde. En af de grupper, der fik særlig opmærksomhed under diskussionerne ved topmødet, var mennesker med handicap.

Som det er i dag, er mennesker med handicap ofte ikke i stand til at opnå adgang til den humanitære hjælp, der ydes ved kriser og katastrofer verden over, og repræsentanter for mennesker med handicap er sjældent involveret i beslutningsprocesserne omkring den humanitære respons.

Med udarbejdelsen af et nyt charter, som skal sikre at humanitære aktioner også har fokus på personer med handicap, er håbet, at der ændres på dette. Det nye charter blev præsenteret af Collin Allen fra International Disability Alliance under en særlig session med deltagelse af FN’s generalsekretær Ban Ki Moon.

DH er en del af European Disability Forum og International Disability Alliance, som er blandt initiativtagere til charteret. Samtidig sidder DH med i International Disability and Development Consortium, som også har arbejdet på charteret.

Se hele charteret her.

mf@handicap.dk