Du er her:

Endnu et bosted med stærkt kritisable forhold

7. januar 2019

På et bosted i Gentofte for børn og unge med omfattende fysiske og mentale handicap er forholdene så ringe, at beboerne kan være i livsfare.

Formand for Danske Handicaporganisationer (DH), Thorkild Olesen, siger:

”Sundheden for mennesker med handicap skal tages ligeså alvorligt som andre menneskers. Det er fuldstændig banalt, men desværre nødvendigt at sige. Måske sparer man penge ved at have personale uden sundhedsfaglig viden eller oplæring i medicin, men det bliver menneskeligt og formentlig også økonomisk dyrt i længden”.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet den samlede vurdering ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”. Ifølge avisen bliver denne vurdering altså kun givet, når forholdene er så dårlige, at der er tale om potentiel livsfare.

Baggrunden er blandt andet, at ansatte uden den rette oplæring håndterer kraftig medicin, at sondeudstyr ikke bliver gjort ordentligt rent, og at der er ikke godt nok overblik over de unge beboeres behandlingsbehov.

Og der er ikke tale om et enkeltilfælde. Styrelsen for Patientsikkerhed udgav sidste år en rapport, der viste, at mere end hvert fjerde bosted i 2017 fik påbud, der kritiserede medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.

Danske Handicaporganisationer mener, at følgende tre tiltag kan være med til at imødekomme problemet:

  1. Indføring af sundhedstjek, der også indeholder medicintjek. Erfaringer fra Roskilde mfl. viser, at det opdager oversete sygdomme.
  2. Tilknytning af fast læge til botilbud som dette, ligesom man har på plejehjem.
  3. Tilknytning af sundhedsfagligt personale på bostederne. De ansattes faglighed skal matche beboernes problemstillinger og helbredsudfordringer.