Du er her:

Enhedslistens job-forslag indeholder muligheder

13. maj 2015

Hvordan kan flere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, komme i beskæftigelse? Det fylder i den offentlige og politiske debat for tiden. Svarene handler ofte om de populære "økonomiske incitamenter". Men de bør i stedet handle om, hvordan vi skaber flere fleksible job og et inkluderende arbejdsmarked. Enhedslistens udspil, Plads til Alle, kommer med bud på netop dette.

DH’s formand Thorkild Olesen roser intentionen bag udspillet: "Det er rigtigt set, at det er job, der er brug for, ikke økonomisk pisk. Udspillet rummer interessante forslag i denne boldgade", siger Thorkild Olesen.

Enhedslistens udspil fra 10. maj 2015 rummer fem skridt mod flere fleksible job og et mere rummeligt arbejdsmarked, som skal sikre job til 25.000 mennesker med nedsat arbejdsevne. DH er enig i, at der skal gøres noget i netop den retning. Tallene taler deres tydelige sprog: Kun 44 pct. af danskere, som har et handicap, er i dag aktive på arbejdsmarkedet. Andelen er faldet med mere end 10 procentpoint siden 2005. Langtidsledigheden blandt personer visiteret til fleksjob er helt oppe på 40 pct. Og personer med handicap er overrepræsenteret i ledighedsstatistikkerne, alt imens kommunerne nærmest er stoppet med at tilkende førtidspension. Det er en negativ spiral, men flere fleksible job kan godt være en del af løsningen, som kan bryde den:

"Vi oplever, at personer med handicap kæmper for at blive eller komme ind på arbejdsmarkedet. Langt de fleste med et handicap drømmer om et arbejde. Men de fleksible job findes ikke i det antal, der er ledige til. Arbejdsgiverne vil gerne inkludere flere på særlige vilkår, siger de, men størstedelen af virksomhederne gør det alligevel ikke. Så det er der, vi skal skrue", fastslår Thorkild OIesen.

Enhedslistens udspil rummer bl.a. forslag om at iværksætte en statslig fleksjob-virksomhed efter den svenske Samhall-model, som er et statsligt finansieret firma, der beskæftiger og skaffer job til personer med nedsat arbejdsevne. Thorkild Olesen er enig i behovet for at forbedre job-indsatsen for ledige fleksjobbere:

"Med en tårnhøj langtidsledighed for denne gruppe, så er den svenske model interessant. Handicaporganisationerne har gjort sig erfaringer med at matche førtidspensionister med virksomheder, og de erfaringer kan med fordel anvendes her. Det er afgørende, at vi ikke bygger videre på et i forvejen ineffektivt beskæftigelsessystem, men gør noget nyt og langt mere effektivt i forhold til at få folk i varige job på det almindelige arbejdsmarked på lige vilkår med andre’, siger han.

Enhedslistens udspil rummer bl.a. også forslag om en re-etablering af servicejob-ordningen til langvarige ledige, en udligningsordning som skal få flere virksomheder til at ansætte fleksjobbere, styrkelse af de socialøkonomiske virksomheder, samt øget brug af sociale klausuler for at få flere virksomheder til at ansætte fleksjobbbere.

Læs Enhedslistens udspil her:

https://enhedslisten.dk/2015/05/10/nyt-arbejdsmarkedsudspil-vil-skabe-25000-job-til-udsatte-ledige