Du er her:

Et tiltrængt serviceeftersyn

12. august 2015

Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby har lovet at give inklusionen et eftersyn. DR P1 Morgen har spurgt formand for DH, Thorkild Olesen om, hvad der skal til for at nå en inklusionsgrad på 96%.

71 af 98 kommuner har problemer med at nå den politiske målsætning om en inklusionsgrad på 96 procent, som er målet i 2015. Det viser de nye tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Behov for at finde ud, af hvad vi kan gøre bedre

Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer byder serviceeftersynet velkommen: "Der er et behov for at finde ud, af hvad vi kan gøre bedre", udtaler han til DR P1 Morgen i går. Og han foreslår, at vi trækker på de impliceredes viden og erfaring:

"Der er behov for, at vi spørger de inkluderede børn og unge. Men ligeså vigtigt, at vi spørger de børn og unge, der har været i normaltilbuddet hele tiden - altså de børn, der ikke har et handicap. Men også, at vi spørger forældre på begge sider. Ligesom det er vigtigt, at vi spørger personalet, både lærere, pædagoger og skoleledelse om, hvad det er der skal til".

Kommuner, der ikke sparer støtten væk - har større succes med inklusionen

Det er især indenfor autismeområdet, at det halter med inklusionen, påpeger formanden. Eleverne med autisme har svært ved at indordne sig i klassefællesskabet, fordi det kræver nogle andre måder at støtte disse børn på. Når støtten så ikke altid følger med, så er der et problem. En del af disse børn kommer f.eks ikke i skole.

Thorkild Olesen tror, at de fleste kommuner nok vil medgive, at inklusionen er gået bedre i de kommuner, hvor man har ladet støtten følge de inkluderede børn end i de kommuner, hvor man har valgt at spare støtten væk. Han mener, at det er en fejl, at ansvaret for inklusionen, alene, ligger hos den enkelte skoleledelse. Kommunen skal mere ind over:

"Der er behov for, at kommunerne i deres skoleforvaltninger og i byrådene tager ansvaret for inklusionen og ikke bare lader det være noget, som den enkelte skoleleder og hans og hendes personale, har ansvaret for".

Viden er vigtig

Endelig er viden og erfaring afgørende. Jo mere viden vi har om de inkluderede børn og unge, jo bedre mulighed har vi for at inkludere disse børn og unge med særlige behov.

Thorkild Olesens opfordring til minister, Ellen Trane Nørby, er derfor også med fokus på viden:

"Først og fremmest skal vi finde ud af, hvor skoen trykker og hvad vi kan gøre - og så skal vi sørge for, at denne viden ikke forsvinder - for den er ved at forsvinde".

Hør hele indslaget på www.dr.dk

Læs mere om de ny tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på www.dr.dk

kkgs@handicap.dk