Du er her:

EU fejrer handicapdag med fokus på børn og unge med handicap

8. december 2015

Hver år holder EU-kommissionen en konference for at fejre EU's handicapdag. I år var der særlig fokus på børn og unge med handicap under temaet ”Growing together in barrier-free society”. Konferencen fandt sted den 7. og 8. december i Bruxelles.

Konferencen blev arrangeret i samarbejde med den europæiske handicappolitiske paraplyorganisation "European Disability Forum" (EDF). EDF's formand Ioannis Vardakastianis åbnede konferencen ved at takke kommissionen for offentliggørelsen af forslaget til en ny EU-lov om tilgængelighed, "European Accessibility Act". 

Derefter gik han til temaet børn og unge med handicap og drog parallel til FN's handicapkomités eksamination af EU i august i år. En af komiteens anbefalinger til Kommissionen handler nemlig om at sikre inklusion af børn med handicap i EU (handicapkonventionens artikel 7). 

Konferencen bød bl.a. på mange oplæg fra børn, unge og forældre, der fortalte om erfaringer med både gode oplevelser og store udfordringer." Jeg håber, eksempler på vellykket inklusion af børn og unge med handicap fremover vil være så udbredt, at vi ikke behøver komme og fortælle om dem på konferencer som denne", sagde Ovidiu Tudurita, formand for EDF's ungekomité.

Rapport om vold mod børn med handicap

Nevena Peneva fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) fortalte om en nylig udarbejdet rapport om vold mod børn med handicap. FRA's rapport viser, at drenge og piger med handicap har større risiko for at blive udsat for fysisk og seksuel vold end jævnaldrende børn uden handicap. Der er derfor behov for, at lovgivning og initiativer, der beskytter børn også omfatter børn med handicap.

Access City Award

På konferencen fik Milano en europæisk tilgængelighedspris - "Access City Award". EU-kommissær Marianne Thyssen uddelte prisen til Milano for at være den af de 48 deltagende byer med størst fokus på aktiviteter og strategier, der sikrer tilgængelighed for mennesker med handicap. 

 

 

EU-Kommissionen har uddelt "Access City Award" siden 2010. Formålet med prisen er at få byer til at sætte fokus på tilgængelighed for mennesker med handicap. 

Læs mere om prisen på Kommisionens hjemmeside