Du er her:

EU’s efterlevelse af FN’s Handicapkonvention på dagsorden

31. marts 2015

Torsdag den 2. april skal den europæiske handicapparaply European Disability Forum (EDF) mødes med FN’s handicapkomité. Ved at ratificere Handicapkonventionen, har EU forpligtet sig til at arbejde for at sikre lige muligheder og fuld inklusion af personer med handicap i alle sektorer. På mødet vil EDF fortælle komiteen om, hvordan personer med handicap i EU oplever dette.

EU kommissionen har afleveret en rapport til handicapkomiteen om, hvordan det går med at efterleve konventionens bestemmelser. Rapporten skal nu drøftes med handicapkomiteen, og dette møde munder ud i en række spørgsmål fra komitéen, som EU kommissionen skal besvare (list of issues).

EDF har også udarbejdet en rapport, som giver et bud på, hvordan efterlevelsen af konventionen faktisk opleves af personer med handicap i EU. Denne rapport er udarbejdet med bidrag fra EDF’s medlemsorganisationer, heriblandt DH. EDF får også mulighed for at drøfte deres rapport med FN’s handicapkomité den 2. april. EDF fremhæver bl.a. i rapporten, at der er behov for en overordnet strategi for, hvordan alle EU’s institutioner skal implementere FN’s handicapkonvention.

 

Næste skridt i processen bliver selve eksaminationen, hvor EU kommissionen bliver vurderet på, i hvor høj grad EU efterlever Handicapkonventionen. Eksaminationen resulterer i en del punkter, hvor komiteen kommer med kritik og anbefalinger til, hvordan EU kan gøre det bedre for at leve op til konventionen (Concluding Observations).

 

Danmark var igennem en lignende proces sidste år, der også begyndte med møde mellem Danmarks regering og FN’s Handicapkomité i april 2014 og sideløbende møde mellem DH og Handicapkomiteen. I september 2014 var regeringen til den første eksamen i FN´s Handicapkomite. Og i oktober 2014 kom Handicapkomiteens anbefalinger til, hvordan Danmark kan sikre bedre efterlevelse af Handicapkonventionen. Med komiteens anbefalinger og opfordringer til regeringen, er vi i handicapbevægelsen nået et godt stykke på vej. Vi har fået nogle stærke anbefalinger og dermed et stærkt redskab til det videre arbejde.

Vi håber EDF vil have lige så stor succes med at præsentere europæiske problemstillinger og synspunkter for handicapkomiteen, og dermed få samme gode resultater i forbindelse med komiteens anbefalinger til hvordan EU kommissionen kan sikre bedre efterlevelse af Handicapkonventionen.

I den danske afrapporteringsproces udarbejdede DH en civilsamfundsrapport på baggrund af bidrag fra både medlemsorganisationerne og relevante organisationer.