Du er her:

Europæisk fokus på støttet beslutningstagning

27. maj 2016

I år blev European Disability Forums (EDF) generalforsamling indledt af en konference om lighed for loven og retten til at træffe egne beslutninger i alle livets forhold.

Vi tager det for givet, at vi kan træffe vores egne beslutninger: hvor vi vil bo, hvor vi vil tage uddannelse, hvor vi vil søge job, og hvilken læge vi gerne vil have. Men mange personer med intellektuelle eller psykosociale handicap oplever, at de ikke selv får lov til at træffe disse grundlæggende beslutninger. 

Det resulterer i, at mange personer med handicap i Europa bor i institutioner uden selv at have valgt det eller bliver indlagt på hospitalet mod deres egen vilje. Kvinder med udviklingshæmning eller psykosociale handicap bliver tvunget til sterilisering uden information om konsekvenserne, støtte til overvejelser eller forslag til andre muligheder for prævention. Retten til lighed for loven er en del af FN’s Handicapkonvention og fremgår af Artikel 12.

På konference delte mere end 200 deltagere erfaringer og drøftede, hvordan man kan give personer med handicap adgang til den støtte, de har behov for til at udøve retlig handleevne.

Der var oplæg fra en ung kvinde fra Inclusion Ireland. Hun har et kognitivt handicap og har tidligere var under værgemål. Det vil sige, at andre tog beslutninger for hende, og hun kunne ikke selv bestemme. ”Jeg havde ikke lov til at tage mig af mit eget liv,” sagde Claire Hendrick. 

Et andet oplæg var fra en ung irsk kvinde med down syndrom. Hun fortalte om, hvor vigtigt, det er for hende at bo for sig selv og få den rette støtte til at kunne gøre dette. ”Jeg har brug for hjælp til at træffe en beslutning og masser af tid og information, før jeg kan træffe beslutningen”, sagde Roisin de Burca.

Til sidst var der fokus på reformen af loven om lighed for loven i Irland. Fiona Walsh fra den irske organisation ”Recovery Experts by experience” understregede, hvor vigtigt det er at få erfaringer fra personer med handicap med i arbejdet med lovgivningen.

Læs mere om konferencen på EDF’s hjemmeside

mol@handicap.dk